Werken

 30 mei 2017

Eerste job: leer vlot op eigen benen staan

Bij uw ouders was het comfortabel wonen. Nu moet u zich alleen weten te redden: administratie, contracten, het beheer van uw tijd en budget, … Alles is nieuw. Gelukkig leert u snel bij!

Ziekenfonds: onafhankelijk van uw ouders

Vanaf 25 jaar of als u begint te werken, bent u niet langer gedekt door de ziekteverzekering van uw ouders. Om uw medische kosten terug te krijgen, moet u zich nu zelf inschrijven bij een ziekenfonds. Een kleine prijs voor een grote bescherming! Bovendien kunt u alles vlot online regelen.

25 jaar: weg kinderbijslag

Kinderbijslag krijgt u automatisch tot u 18 bent. Van 18 tot en met 24 jaar komt u alleen in aanmerking als u nog studeert, een opleiding volgt of werk zoekt. Na uw 25e verjaardag hebben uw ouders geen recht meer op deze extra vergoeding. Zelfstandigheid heeft zijn prijs.

Eerste loon: hou bruto en netto goed uit elkaar

Tussen uw brutoloon en uw nettoloon is er een groot verschil. Van uw brutoloon wordt eerst de bijdrage voor de sociale zekerheid (RSZ) afgetrokken. U houdt dan het ‘belastbare brutosalaris’ over. Daar gaat de bedrijfsvoorheffing af, een maandelijkse inhouding op uw geraamde belastingen. Dan pas kent u uw nettoloon, het bedrag dat u maandelijks op uw rekening krijgt.

Belastingaangifte? Niet zo ingewikkeld

Elk jaar valt ze in de bus. U kunt er niet onderuit: de beruchte belastingaangifte. U vult die online in of op papier. Op basis van uw volledige jaarinkomen berekent de fiscus uw belastingen en controleert hij of u voldoende bedrijfsvoorheffing betaalde. Op het einde van de rit krijgt u geld terug of moet u bijbetalen. Wilt u dat laatste vermijden? Kies dan voor oplossingen waardoor u minder belastingen betaalt, zoals pensioensparen.

Al meteen zin in vakantie?

In de privésector hebt u recht op vakantie als u 3 volledige maanden hebt gewerkt. Dankzij de jeugdvakantie kunt u onder bepaalde voorwaarden ook vakantie nemen en toch van een uitkering genieten. In de overheidssector krijgt u vakantiedagen rechtstreeks toegekend, in verhouding tot uw aantal werkdagen.

En nu?

Wat is er beter voor uw eerste loon dan een gratis zichtrekening die u om het even wanneer online beheert? Ontdek er meer over op ing.be/jongeren.