Werken

6 maart 2020

Genderdiversiteit op de werkvloer: een win-win

Internationale Vrouwendag (8 maart) staat dit jaar in het teken van #EachforEqual. Maar een Internationale Vrouwendag, genderdiversiteit en gendergelijkheid, zijn dat nog wel relevante thema’s anno 2020? En in het bijzonder bij ons, in België?

Als we ons buikgevoel volgen, dan lijkt het best goed te zitten in België. Maar de cijfers tonen een genuanceerder beeld. Het WEF (World Economic Forum) maakt jaarlijks een ranking op vlak van gendergelijkheid. Hoewel de focus sterk ligt op gelijke kansen op de arbeidsmarkt, tellen er ook andere aspecten mee in de ranking (van geweld tegen vrouwen tot opleidingskansen voor vrouwen). Terwijl België een aantal jaar geleden de wereldwijde top 10 mocht afsluiten, staan we in 2020 pas op plaats 27. Volgens het WEF is de kloof in ons land nog bijna even groot als 10 jaar geleden.

Genderdiversiteit en -gelijkheid draait niet alleen om het overbruggen van de loonkloof (die bedraagt in België trouwens 9,6% op uurbasis). Het gaat ook om gelijke kansen op de arbeidsmarkt, vertegenwoordiging in leidinggevende functies, vertegenwoordiging op beleidsniveau, kansen om te studeren, kansen op een evenwichtige werk-levensbalans als vrouw en moeder … 

Genderdiversiteit en economie

Genderdiversiteit is om vele redenen een belangrijk speerpunt. Zeker op economisch vlak. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Als een bedrijf een sociale weerspiegeling van zijn klanten is, zullen die klanten ook meer binding met het bedrijf en het merk hebben.
  • Onderzoek toont aan dat genderdiverse bedrijven financieel beter presteren. Diversiteit leidt tot meer creativiteit en innovatie. Meer verschillende visies en invalshoeken leiden tot betere inzichten.
  • Ook vanuit het oogpunt van rekrutering is genderdiversiteit belangrijk. Als een bedrijf de beste kandidaten wil aantrekken, dan moet het bedrijf aantrekkelijk zijn voor élke kandidaat, welke gender of achtergrond die ook heeft. 
Meer genderdiversiteit, maar hoe?

Het volstaat niet om enkele vrouwen in een groep mannen te droppen en te hopen dat het zo wel in orde komt. Het is ook nodig om een ‘inclusieve’ omgeving te creëren waarin iedereen openstaat om naar elkaar te luisteren. Ook vrouwelijke rolmodellen kunnen een hefboom zijn. If you can see it, you can be it.

Daarom is het belangrijk om aan een omgeving te bouwen die vrouwen (en mannen) ruimte biedt om te groeien. Bv. door een werk-levensbalans aan te bieden die geen extra druk uitoefent op de zorgrol thuis, door te werken aan carrièreplanning, enzovoort. 

Hoe zit het met genderdiversiteit bij ING?

"Net als bij andere banken komen er heel wat vrouwen binnen via een startersfunctie. Hun vertegenwoordiging daalt vervolgens in het middenkader. En hoe hoger in de organisatie, hoe dunner het veld wordt", vertelt Katrien Goossens, Cross-border Diversity & Inclusion Lead bij ING.

De jongste jaren heeft haar team heel wat onderzoek verricht om de oorzaken in kaart te brengenvervolgt ze. Een van de zaken die ze ontdekten, was dat er in vacatures vaak mannelijke bewoordingen gebruikt werden. Termen als go-getter, work hard/play hard ... Voor vrouwen bleken die vaak een drempel om te solliciteren terwijl er bij mannelijke kandidaten geen negatief effect was. Terwijl uit het onderzoek bleek dat vrouwen statistisch zelfs meer kans hebben om aangeworven te worden dan mannen en het dus niet gaat om een gebrek aan skills.

ING streeft naar minstens 30% vertegenwoordiging van elke demografische groep, binnen elke divisie. Die 30% is niet lukraak. Onderzoek wijst uit dat een drempel van 30% nodig is om voldoende kwalitatieve representatie te bereiken. 

ING Lioness

Het vlaggenschip van ING is haar Lioness mentorschap-programma. Adeline le Hardy is een van de enthousiaste deelnemers. “Ik stapte in het programma omdat ik voelde dat ik een referentiepunt nodig had in mijn carrière. Een extra klankbord, buiten het dagelijkse operationele werk”, vertelt ze. Haar mentor Sabine werkt in een heel andere afdeling, en dat is een groot voordeel. "Ze doet haar rol als mentor met veel toewijding. Maar omdat ze tegelijk ‘veraf’ staat, kan ze op een ongekleurde manier adviezen geven.”

“Het mentorschap is geen eenrichtingsverkeer"

benadrukt Sabine Desantoine. "Adeline heeft bijvoorbeeld meer ervaring in het samenwerken met mensen uit verschillende culturen. Toen ik voor de eerste keer ging samenwerken met een collega uit India, wilde ik weten of ik met bepaalde aspecten rekening kon of moest houden. Dankzij onze contacten ontdek ik elementen die ik vanuit mijn kader niet zou zien.”

ING Lioness organiseert ook informele events voor medewerkers die hun netwerk willen verruimen en om (gender)diversiteit onder de aandacht te brengen binnen ING.  

Meer info?

Meer weten over ING in België?

Een job bij ING?