Werken

29 mei 2018

Studentenjobs: de antwoorden op al je vragen

Nog op zoek naar een studentenjob? Of begin je binnenkort als jobstudent? Wij geven antwoord op de meest voorkomende vragen van studenten en vertellen je alles over je rechten en plichten als jobstudent.

1. Vanaf welke leeftijd mag ik als student werken?

Om als student te werken, moet je minstens 16 jaar zijn, of minstens 15 jaar indien je de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.

2. Kan ik als student werken na het beëindigen van mijn studies?

In principe niet, aangezien studentenjobs enkel voorzien zijn voor studenten.. Er bestaat wel een uitzondering voor studenten die in juni afstuderen en nog willen werken tijdens de zomervakantie. Nadat je je diploma hebt behaald, kan je nog tot 30 september van hetzelfde jaar onder een studentenovereenkomst werken.

3. Moet ik een arbeidsovereenkomst ondertekenen?

Voor je aan de slag gaat, moet je altijd een schriftelijke overeenkomst ondertekenen met je werkgever. Dit document moet zowel door jou als door de werkgever worden ondertekend en je moet hier een eigen exemplaar van krijgen. Het contract bepaalt de duur van de tewerkstelling, het salaris of hoe dit wordt berekend, de aanvangs- en einddatum, een beschrijving van de opdracht enzovoort. Hier vind je een typevoorbeeld.

4. Hoeveel uur mag kan ik werken aan verminderde sociale bijdragen?

Studenten kunnen 475 uur per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen. Van zodra je deze grens overschrijdt, zal je de gewone sociale bijdragen moet betalen.

Goed om te weten

Op de website socialsecurity.be (rubriek Student@Work) kan je de reeds gewerkte uren opvolgen en een attest krijgen. Met de app Student@work kan je eveneens het aantal uren nagaan dat je nog kunt werken.

5. Welk salaris krijg ik als student?

Het salaris dat je voor een studentenjob krijgt, wordt bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sector waarin je gaat werken. In functie van je leeftijd en anciënniteit en volgens de overeenkomst die tussen de vakbonden en de werkgevers werd afgesloten in de sector zal je een minimumbedrag krijgen per aantal gepresteerde uren. Indien er geen enkele overeenkomst werd ondertekend binnen de sector, zal je salaris worden berekend op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.

6. Moet ik belastingen betalen?

Als je belastbaar inkomen minder is dan € 11 042,86 bruto per jaar, moet je geen belastingen betalen. Opgelet, dit bedrag verandert elk jaar en is enkel geldig voor het jaar 2018.

7. Blijven mijn ouders kinderbijslag ontvangen?

Als je studeert heb je in principe recht op kinderbijslag tot je 25 wordt. Je moet wel rekening houden met de volgende grenzen opdat je ouders kinderbijslag blijven ontvangen:

  • Kwartaal 1, 2 en 4: je mag maximaal 240 uur per kwartaal werken
  • Kwartaal 3: je mag onbeperkt werken, behalve als je na het kwartaal niet verder studeert, dan geldt toch de 240-uurgrens
9. Heb ik recht op vakantie en/of feestdagen?

Vakantie en vakantiegeld zijn alleen voor werknemers die de normale sociale bijdragen betalen. Tijdens de eerste 475 uur van je vakantiejob betaal je minder sociale bijdragen (de ‘solidariteitsbijdrage’). Je hebt dus ook geen recht op vakantie en vakantiegeld op basis hiervan. Voor wettelijke feestdagen (Kerstmis, Pasen, nationale feestdag, ...) ligt het anders. Daarop kan je wel recht hebben.

En nu?

Je hebt hard gewerkt voor je geld: stort het op een gratis zichtrekening van ING en beheer al je inkomsten en uitgaven zelf online.