Successie

Wat met uw financiën na het overlijden?

Zodra de nalatenschap is geregeld, moet u ook denken aan het beheer van uw erfenis. Naargelang uw financiële en familiale situatie kunnen onze adviseurs u beleggingsoplossingen op maat van uw behoeften voorstellen.

Bijzondere situatie van de langstlevende echtgeno(o)t(e)

Na het overlijden van uw partner kunnen uw inkomsten soms fors dalen terwijl uw uitgaven onveranderd blijven of zelfs toenemen. Het is essentieel dat u uw gezinsbudget opnieuw onder de loep neemt om zo financiële problemen te vermijden. Onze adviseurs staan voor u klaar met oplossingen op maat van uw behoeften. Maak gerust een afspraak in uw ING-kantoor om er met onze adviseurs over te praten.

De beleggingsproducten

Uw nieuwe financiële situatie kan ook uw beleggersprofiel wijzigen. ING-adviseurs helpen u geschikte beleggingsproducten te kiezen op basis van uw wensen en uw beleggingshorizon.

Hebt u verdere vragen?

Wilt u meer weten over erfrecht of hebt u hulp nodig bij het verdelen van uw kapitaal en het opstellen van uw testament?

Neem dan contact op met een ING medewerker.