Successie

Overlijden: wat gebeurt er in de praktijk bij ING?

Zodra we op de hoogte zijn van het overlijden, helpen we u zo goed mogelijk bij de afhandeling van de formaliteiten. Onze medewerkers zullen u hierin bijstaan en al uw vragen professioneel beantwoorden.

De blokkering van de tegoeden en de verplichtingen van de bank

Na de aangifte van het overlijden is ING wettelijk verplicht om de tegoeden en/of safes te blokkeren waarvan de overledene en eventueel zijn of haar echtgeno(o)t(e) houd(st)er of medehoud(st)er waren. Dit ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten. Het is een maatregel om de belangen van alle erfgenamen te beschermen.

Bij ontvangst van alle noodzakelijke documenten deblokkeert ING de tegoeden, en dit volgens de gezamenlijke instructies van alle erfgenamen van de nalatenschap.

Oplossingen op maat van uw behoeften

Aangezien uw financiële tegoeden niet beschikbaar zijn, stellen onze adviseurs u oplossingen voor op maat van uw behoeften om een volledige bevriezing van de rekeningen te vermijden.

Als u de echtgeno(o)t(e)of wettelijk samenwonende partner van de overledene bent, kunt u een voorschot op de erfenis vragen om de meest gebruikelijke uitgaven te betalen (aankoop van voedingsmiddelen).

Hebt u verdere vragen?

Wilt u meer weten over erfrecht of hebt u hulp nodig bij het verdelen van uw kapitaal en het opstellen van uw testament?

Neem dan contact op met een ING medewerker.