Kapitaal opbouwen

Met pensioen: hoe je inkomen verhogen?

Nu je met pensioen bent, wil je voluit kunnen ontspannen. En wil je ook zekerheid dat je alle kosten kan dekken, zeker in deze uitdagende tijden. Alleen zijn er veel inkomsten weggevallen. Hoe kan je er nu voor zorgen dat je meer inkomen hebt?

Je hebt een heel leven stevig gewerkt en weloverwogen keuzes gemaakt, zodat je nu op welverdiend pensioen bent. Coronacrisis of niet: de vooruitzichten zijn dan ook positief. De gemiddelde Belg leeft veel langer en in betere gezondheid dan vroeger. Voor mannen bedraagt de levensverwachting volgens het Federaal Planbureau vandaag 79,6 jaar, voor vrouwen al 84 jaar. Er zijn ook steeds meer Belgen die 100 jaar worden. Terwijl we in januari 1992 in België 527 eeuwelingen telden, waren dat er volgens Statbel in januari 2020 al 1.794.

Extra inkomen?

De komende jaren wil je zo comfortabel mogelijk doorbrengen, in een zo goed mogelijke gezondheid. En omdat je nu niet meer aan werk hoeft te denken, komt er misschien ook tijd vrij voor projecten waar je al lang van droomde, om leuke hobby's op te pikken, om opnieuw te studeren ... Met pensioen zijn kost natuurlijk geld. Welke carrière je ook uitbouwde: maandelijks ontvang je nu een wettelijk pensioen van de overheid. Alleen zal dat pensioen wellicht een flink stuk lager zijn dan je laatste loon. Op een of andere manier zal een extra en regelmatig inkomen wenselijk zijn.

ING Lifelong Income

Dat kan door te kiezen voor ING Lifelong Income. ING Lifelong Income is een levensverzekering naar Belgisch recht van NN Insurance Belgium nv, waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfonds (tak 23), waarbij NN Insurance Belgium nv de uitkering van een levenslang gegarandeerde rente verzekert. Deze rente wordt bepaald volgens je leeftijd op het moment van intekenen. Op die manier kun je maandelijks een vast en vooraf bepaald extra inkomen ontvangen, afhankelijk van het beginkapitaal dat je gaat beleggen. Dat kan bijvoorbeeld maandelijks 200, 300, 400 … euro bedragen. Of je nu 75 jaar wordt of 95 jaar, maakt geen verschil: elke maand ontvang je levenslang hetzelfde minimumbedrag, welke leeftijd je ook bereikt (onder voorwaarde dat je geen voorafnames doet).

Raadpleeg de wettelijke documenten vooraleer je intekent.

Zo werkt het

Dit product is een beleggingsverzekering die belegt in een beleggingsfonds. Je bent zeker van de regelmatige storting van een gewaarborgde, vooraf bepaalde rente. Bij iedere rentebetaling vermindert de waarde van het resterende kapitaal.

Het bedrag van de levenslang gegarandeerde rente wordt berekend bij de ondertekening van het contract, op basis van je leeftijd op dat moment en de eenmalige premie (minimaal 50.000 euro bruto, vóór aftrek van kosten en belastingen). Het rentebedrag wordt vervolgens levenslang gewaarborgd door NN Insurance Belgium nv.

Omdat de rente bij deze oplossing vooraf vastgelegd is, kan ze niet dalen. De rente kan wél stijgen. Dit hangt onder meer af van de prestaties van het onderliggende beleggingsfonds.

Hoe werkt deze oplossing nu concreet?

  1. Intekenen kan vanaf 50 tot 85 jaar, en is enkel geschikt voor Belgische rijksinwoners die hun fiscale verblijfplaats in België hebben. Je betaalt een eenmalige premie van minstens 50.000 euro (vóór aftrek van kosten en belastingen). Dat kapitaal kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van je spaargeld, na de verkoop van een onroerend goed, een erfenis, je groepsverzekering, enzovoort.
  2. Het bedrag (na aftrek van taksen en kosten) en je leeftijd bij de inschrijving op het contract bepalen de rente die je levenslang zal ontvangen. Dat rentebedrag wordt levenslang gewaarborgd door NN Insurance Belgium nv. Hoe ouder je bent bij de oorspronkelijke inschrijving, hoe hoger de rente kan zijn.
  3. De betalingen kunnen aangepast worden aan je wensen: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.
  4. Bij ING weten we dat je altijd onverwacht geld nodig kunt hebben. Daarom kun je onder bepaalde voorwaarden je beschikbare reserve deels of volledig opnemen. Je rente wordt dan herberekend op basis van de resterende reserve.
  5. Bij je overlijden stopt de uitbetaling van de rente. Het kapitaal dat nog niet werd uitgekeerd gaat naar de begunstigden die je vooraf hebt aangewezen, of naar je wettelijke erfgenamen (verminderd met eventuele voorafnames).

Ook op vlak van fiscaliteit is deze oplossing interessant, in tegenstelling tot andere beleggingsproducten die een regelmatig inkomen opleveren. Zo dien je op de oorspronkelijke rente geen roerende voorheffing of andere vorm van belasting te betalen. Op het verschil tussen de verhoogde gegarandeerde levenslange lijfrente (na een driejaarlijkse verhoging) en de gegarandeerde levenslange lijfrente die aan het begin van het contract vastgesteld wordt, dient een belasting van 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen) betaald te worden.

Wat is de looptijd van het contract?

Het contract is levenslang en eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij een volledige opname van de reserve. Het bepalen van een beleggingsprofiel is nodig om je beleggingshorizon te respecteren. Aangezien het inkomen levenslang gegarandeerd wordt, is het aanbevolen het contract levenslang aan te houden.

Wat met de kosten en fiscaliteit?

De gestorte premies zijn onderworpen aan instapkosten van 2% en een belasting op de levensverzekeringspremie van 2%. Op jaarbasis bedraagt de beheervergoeding van het verzekeringsfonds 0,65% en bedragen de kosten voor het onderliggende beleggingsfonds van de verzekering maximaal 1,10%. De kosten voor de waarborg van de levenslange rente die jaarlijks van uw reserve worden afgehouden bedragen 1,10%.

Meer gedetailleerde informatie vind je verderop op deze pagina.

De gewaarborgde lijfrente wordt belast volgens het lijfrentebelastingstelsel. Dit betekent dat je geen belasting betaalt over de initiële rente. Indien de rente stijgt, wordt alleen het verschil tussen de initiële rente en de nieuwe rente beschouwd als belastbaar inkomen en belast aan 30%.

Bij overlijden moeten er mogelijk ook successierechten worden betaald, overeenkomstig de wetgeving. De begunstige dient ook belasting te betalen: in geval van overlijden van de verzekerde stemt het belastbaar inkomen overeen met het positieve verschil tussen de reserve van het contract op het ogenblik van overlijden en de gestorte eenmalige premie (na aftrek van taksen maar voor instapkosten), verminderd met het niet-belaste gedeelte van de reeds vóór het overlijden door de verzekeraar uitgekeerde gegarandeerde levenslange lijfrentes. Het belastbaar inkomen is afzonderlijk belastbaar aan 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen).

Wat zijn de grootste risico's?

De grootste risico's zijn het marktrisico, het insolventierisico en het concentratierisico. Wij adviseren om je goed te informeren over de risico's van de levensverzekering voordat je erop intekent. Meer details hierover vind je verderop op deze pagina.

Meer weten over deze oplossing (tak23-beleggingsverzekering)?