Kapitaal opbouwen

29 juli 2019

Duurzame beleggingen: de aanpak van ING

U wil voor uw beleggingen bedrijven ondersteunen die rekening houden met milieu, maatschappij en goed bestuur? Dan bent u niet alleen: steeds meer beleggers kiezen voor duurzame beleggingen. Ook voor ING is dat een integraal deel van de strategie.

Duurzaam beleggen is in opmars. Financiële aspecten zoals bescherming en rendement blijven belangrijk voor beleggers. Maar tegelijk groeit het besef dat ook niet-financiële factoren een belangrijk element vormen. En dat zowel op vlak van milieu, maatschappij als deugdelijk bestuur. ING steunt die evolutie en raadt beleggers dan ook aan om te investeren in duurzame verandering.

Duurzaam beleggen kan volgens verschillende strategieën:

●       De uitsluiting van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de ESG-regels (ESG is een verzamelnaam voor milieu (Environmental), samenleving (Social) en bestuur (Governance)). Of de uitsluiting van controversiële sectoren zoals wapens, tabak en steenkool.

●       ‘Best-in-class’-beleggingen: enkel beleggen in ondernemingen met de beste ESG-score tegenover de concurrentie in een bepaalde sector.

●       Actief aandeelhouderschap waarbij de aandeelhouder in permanente dialoog gaat met het bedrijf. De aandeelhouder (bijvoorbeeld de beheerder van een duurzaam beleggingsfonds) verdedigt daarbij de ESG-waarden op de algemene vergaderingen van het bedrijf waarin hij belegt.

Duurzame verandering

Als belegger heeft u bij ‘uitsluiting’ de grootste zekerheid dat uw kapitaal 100% duurzaam belegd wordt. De beide andere beleggingsstrategieën stimuleren het duurzame denken en doen, ook bij andere spelers. Op die manier zetten ze de verduurzaming van de hele maatschappij in de juiste richting. Denk bijvoorbeeld aan de eerste supermarkt die destijds plastic wegwerptassen weerdebetalend maakte: vele anderen volgden en vandaag is het de normaalste zaak van de wereld.

De meeste beleggingsfondsen combineren verschillende strategieën. Dat is ook een aanpak die ING steunt. Wie belegt bij ING, belegt dus ook in duurzame verandering. ING legt zichzelf namelijk enkele regels op.

ING belegt niet in bedrijven die:

  • zich negatief onderscheiden van andere bedrijven uit de sector als het op duurzaam gedrag aankomt;
  • zich richten op producten die een negatief effect kunnen hebben op mens, milieu en maatschappij.

ING belegt wel in bedrijven die:

  • zich met hun duurzaamheidsbeleid positief onderscheiden van andere bedrijven in de sector;
  • producten aanbieden die de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties dichterbij brengen.

Fondsen selecteren

Sinds vele jaren selecteert ING haar duurzame fondsen met de grootste zorg. Daarbij spelen drie elementen een belangrijke rol: duurzaamheid, rendement en risico. Deze elementen worden in vier stappen getoetst.

  1. Analyse van de historiek van het fonds, gericht op rendement en risico.
  2. Een uitgebreide vragenlijst die ingaat op de duurzaamheid en ‘governance’ van de fondsenbeheerder en het fonds.
  3. Gesprekken met de fondsenbeheerder over het beleggings- en duurzaamheidsbeleid.
  4. Continue monitoring van het geselecteerde fonds op rendement, risico, duurzaamheid en andere kwalitatieve aspecten zoals de samenstelling van het beheerteam en het beleggingsproces.

Alleen fondsen die op deze duurzaamheidstest minimum bovengemiddeld scoren – fondsen die bij de beste 50 % horen- komen in aanmerking om opgenomen te worden in ons duurzaam beleggingsuniversum.

Ook duurzaam beleggen?