Kapitaal opbouwen

15 september 2018

Duurzaam beleggen: de aanpak van ING

Wil je bij je beleggingen ook bedrijven ondersteunen die hun verantwoordelijkheid opnemen op ecologisch en sociaal vlak?

Dan ben je niet alleen: steeds meer beleggers gaan op zoek naar duurzame beleggingen. Ook voor ING maakt dat integraal deel uit van haar strategie. Het is niet voor niets één van de meest duurzame beursgenoteerde banken.

Verantwoord beleggen

Het is de rol van ING als bank om ervoor te zorgen dat haar klanten meer over beleggingen te weten komen, zodat ze hun vermogen optimaal kunnen beheren. ING moedigt beleggers dan ook aan om te beleggen in duurzame verandering.

Dat kan volgens verschillende strategieën:

 • De uitsluiting van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de ESG-regels of die actief zijn in controversiële sectoren (wapens, tabak, steenkool).
 • ‘Best-in-class’-beleggingen: de ondernemingen met de beste ESG-score tegenover de concurrentie in een bepaalde sector.
 • Actief aandeelhouderschap waarbij je als aandeelhouder in permanente dialoog gaat met het bedrijf. Een ESG-fondsenbeheerder verdedigt daarbij de ESG-waarden op de algemene vergaderingen van de bedrijven waarin het fonds belegt, in dialoog met het management.
Duurzame verandering

De meeste fondsen combineren meerdere strategieën, wat ING steunt. Als belegger hebt je bij ‘uitsluiting’ de grootste zekerheid dat je kapitaal 100% duurzaam belegd wordt. De beide andere beleggingsstrategieën stimuleren het duurzame denken en doen, ook bij andere spelers. En dit zet aan tot een verbetering van de hele maatschappij in de juiste richting. Bedrijven kunnen immers duurzaam zijn in hun algemene bedrijfsvoering. Maar ze hebben, afhankelijk van hun sector, ook de mogelijkheid om duurzaamheid in meer of mindere mate te integreren in hun producten of productieprocessen.

Wie belegt bij ING, belegt in duurzame verandering. ING heeft zichzelf namelijk enkele regels opgelegd.

ING belegt niet in bedrijven die:

 • zich negatief onderscheiden van andere bedrijven uit de sector als het op duurzaam gedrag aankomt;
 • zich richten op producten die een negatief effect kunnen hebben op mens, milieu en maatschappij.

ING belegt wel in bedrijven die:

 • zich met hun duurzaamheidsbeleid positief onderscheiden van andere bedrijven in de sector;
 • producten aanbieden die de Sustainable Development Goals dichter bij elkaar brengen.
Fondsen selecteren

Sinds vele jaren selecteert ING met de grootste zorg de beste duurzame fondsen dankzij een uniek selectieproces. Daarbij spelen drie elementen een belangrijke rol: duurzaamheid, rendement en risico. Deze elementen worden in vier stappen getoetst.

 1. Analyse van de historiek van het fonds, gericht op rendement en risico.
 2. Een uitgebreide vragenlijst die ingaat op de duurzaamheid en ‘governance’ van de fondsenbeheerder en het fonds.
 3. Gesprekken met de fondsenbeheerder over het beleggings- en duurzaamheidsbeleid.
 4. Continue monitoring van het geselecteerde fonds op rendement, risico, duurzaamheid en andere kwalitatieve aspecten zoals de samenstelling van het beheerteam en het beleggingsproces.

Alleen de fondsen die minstens bovengemiddeld scoren op deze duurzaamheidstest en dus bij de beste 50% horen, komen in aanmerking voor opname in het ‘duurzame beleggingsuniversum’ van ING. 

Wil je ook duurzaam beleggen?