Kapitaal opbouwen

Monthly Market Review: Nieuws op de financiële markten

Thierry Masset, Chief Investment Officer, analyseert het economische en financiële nieuws. Elke maand analyseert hij de gebeurtenissen die een invloed hebben gehad op de financiële markten. Ook de context van eventuele beursschommelingen wordt onder de loep genomen.

  • Diversificatie was in 2022 geen recept voor succes, aangezien de aandelen- en obligatiemarkten allebei naar beneden gingen. Maar daar zou in 2023 verandering moeten komen nu de inflatie op de terugweg lijkt. Beleggers doen er dan ook goed aan om obligaties op te nemen in hun portefeuilles voor extra diversificatievoordelen. Zelfs als het herstel niet zonder slag of stoot verloopt - er dreigt immers een recessie - lijkt een groot deel van de toekomstige renteverhogingen al in de koersen verwerkt te zitten. In deze omstandigheden blijven we de voorkeur geven aan kwaliteitsvolle obligaties ("investment grade") in plaats van obligaties van mindere kwaliteit ("hoogrentende” of “high yield” obligaties).
  • Omdat bedrijven met hoge loonkosten en lage winstmarges kwetsbaar lijken na hun koersstijging onder impuls van cyclische aandelen, blijven we focussen op defensieve aandelen, vooral die met een lage volatiliteit en een hoog dividendrendement (zoals de gezondheidszorg), en value-aandelen (zoals financiële instellingen die een boost krijgen door de hogere rente).
  • Aangezien de dreiging van een recessie en de vernietiging van de vraag in grote energieverbruikende delen van de wereld het sentiment op korte termijn zullen blijven domineren op de grondstoffenmarkt, hebben we besloten om onze blootstelling aan de sector van de commodity’s terug te brengen van overwogen naar neutraal door winst te nemen op de energiesector.

Obligaties

Negatieve rente op obligaties zo goed als verdwenen

Nu centrale banken hun monetair beleid volop aan het verstrakken zijn – volgens Bloomberg zal hun gemiddelde rente pieken op 6% in het derde kwartaal om daarna terug te zakken tot 5,8% tegen het einde van 2023, het hoogste niveau sinds 2001! – als reactie op de hoge inflatie, is de totale marktwaarde van schuldpapier met een negatieve rente wereldwijd gedaald tot nul!

Grondstoffen

Aardgasprijzen in Europa kelderen doordat abnormaal zachte winter de vraag vermindert

Nu de gasvoorraden goed gevuld zijn en de prijzen teruggezakt zijn naar het niveau van voor de oorlog, bevindt Europa zich wellicht in een betere situatie dan aanvankelijk gevreesd. Toch is het gevaar nog niet geweken! Om een vlotte herbevoorrading te verzekeren tijdens de zomermaanden, mogen verschillende factoren het niet laten afweten, zoals een degelijke elektriciteitsopwekking op basis van wind-, waterkracht- en kernenergie, een stabiele invoer van vloeibaar aardgas en nieuwe energiebesparingen.

Aandelen

Europa boekt grootste winst in vergelijking met Amerikaanse aandelen ooit

Na jaren in het verdomhoekje lijken de Europese beurzen eindelijk hun glans terug te vinden, net op een moment dat er maar geen einde lijkt te komen aan de daling van de Amerikaanse technologiereuzen. In het vierde kwartaal hebben Europese aandelen hun grootste vooruitgang in verhouding tot Amerikaanse aandelen ooit geboekt.

Meer weten?