Kapitaal opbouwen

25 augustus 2016

Beleggen: 5 tips voor een vliegende start

Bent u geïnteresseerd in financiën en meer bepaald in beleggingen? Dan stelt u zich ongetwijfeld enkele vragen. Is dit een goed moment om te kopen of te verkopen? Waarin belegt u vandaag en voor welk bedrag? In dit artikel krijgt u een aantal investeringstips.

1. Blijf trouw aan uzelf

Bent u eerder voorzichtig van aard, dan neemt u beter geen buitensporige risico’s. Of misschien durft u wat meer? Dan kunt u overwegen om wat meer risico’s te nemen. Verlies uw beleggingsprofiel echter nooit uit het oog. Wie belegt, moet trouw blijven aan zichzelf.

Welke zijn de verschillende beleggingsprofielen?

In het kader van de 'MiFID'-reglementering over de bescherming van beleggers bestaan er binnen ING verschillende beleggingsprofielen. Hoe die worden bepaald? Als klant beantwoordt u een vragenlijst. Over uw kennis en ervaring rond beleggingen, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, beleggingshorizon en houding tegenover risico’s.

Het resultaat van die vragenlijst bepaalt uw profiel:


De bescherming van uw kapitaal is voor u van fundamenteel belang. Met het oog op een aanvullend rendement, bent u bereid een beperkt risico te nemen op uw kapitaal. U wenst echter schommelingen te vermijden.
Uw beleggingshorizon is minimaal 3 jaar.
Uw portefeuille is voornamelijk samengesteld uit obligaties en liquiditeiten, maar kan tot 20% aandelen (en/of soortgelijke producten) bevatten.

De bescherming van uw kapitaal is voor u van fundamenteel belang. Met het oog op een aanvullend rendement, bent u bereid een beperkt risico te nemen op uw kapitaal. U aanvaardt dat dat lichtjes kan schommelen.
Uw beleggingshorizon is minimaal 3 tot 5 jaar.
Uw portefeuille is voornamelijk samengesteld uit obligaties en liquiditeiten, maar kan tot 40% aandelen (en/of gelijkaardige producten) bevatten.

U zoekt een evenwicht tussen stabiliteit en groei van uw kapitaal. Met het oog op een hoger rendement, bent u bereid een berekend risico te nemen op uw kapitaal en u aanvaardt dat dit kan schommelen.
Uw beleggingshorizon is minimaal 5 tot 7 jaar.
Uw portefeuille voorziet een evenwichtige spreiding tussen aandelen en/of gelijkaardige producten (50%) en obligaties en liquiditeiten (50%).

U beoogt de groei van uw kapitaal op lange termijn. Met het oog op een hoog rendement, durft u risico's op uw kapitaal te nemen. Dat kan kan in belangrijke mate en plotseling schommelen.
Uw beleggingshorizon is meer dan 7 jaar.
Uw portefeuille is grotendeels samengesteld uit aandelen (en/of soortgelijke producten) en voor een beperkt deel uit obligaties en liquiditeiten.

De transacties worden uitgevoerd in het kader van structureel beleggingsadvies. Daarom moeten ze de aanbevolen activa-allocatie naleven volgens het beleggingsprofiel van de klant.

2. Bewaar uw nuchterheid

Wanneer u belegt, laat u zich doorgaans leiden door het advies van een expert. Maak een zorgvuldige keuze. Uw buur of beste vriend mag dan al sinds jaar en dag beleggen, dat betekent niet dat hij dezelfde behoeften en risicohouding heeft als u. U beslist het best in overleg met iemand die goed op de hoogte is van beleggingen én van uw persoonlijke profiel en situatie. Laat u niet leiden door emoties.

3. Uw risicogevoeligheid bepalen

Financiële markten evolueren zelden lineair. Ze kunnen zowel een stijgende als een dalende trend volgen. Beleggen houdt dus risico’s in. Waarom zou u die gok dan wagen? Voor het verhoopte potentiële rendement. Met uw belegging hoopt u dat uw risico zal worden beloond. Hoe riskanter een belegging, hoe groter het potentiële maar niet gegarandeerde rendement, en omgekeerd. Het is dus belangrijk om te bepalen wat uw risicogevoeligheid is, rekening houdend met uw persoonlijkheid. Houdt het idee van een kapitaal dat op en neer beweegt u uit uw slaap? Dan is beleggen misschien niet meteen iets voor u. Kunt u wel leven met de gedachte van een schommelend kapitaal, dan kunt u overwegen om te beleggen.

4. Beleg met een doordachte beleggingshorizon

Het lijkt logisch om alleen het geld te beleggen dat u op lange termijn kunt missen. Zorg ervoor dat u steeds over voldoende geldreserve beschikt om uw plannen te realiseren en onvoorziene kosten te dekken. Het heeft weinig zin om geld te beleggen dat u in de nabije toekomst wilt gebruiken, bijvoorbeeld voor de aankoop van uw droomhuis. Is uw reserve groot genoeg? Dan kunt u beleggen volgens de hier beschreven basisprincipes, uw beleggingsprofiel en de adviezen van uw bankier.

5. Kies voor een gediversifieerde portefeuille

U legt uw eieren het best niet allemaal in hetzelfde mandje, dat hoorde u vast al eens zeggen. Maar waarom is dat zo? Omdat het eenvoudigweg onmogelijk is om te voorspellen welke activaklasse (cash, obligaties, aandelen, ...) in een bepaald jaar het beste zal presteren. Om uw portefeuille zo min mogelijk te doen schommelen, kiest u het best voor een belegging in verschillende activaklassen, sectoren (consumptiegoederen, gezondheidszorg ...) en geografische zones (eurozone, Japan, ...).

Beleggen als expat

Als expat bouwt u uw leven op in meer dan één land: uw geboorteland en het land waar u werkt en verblijft. Het is dus vaak zo dat expats in beide landen over heel wat middelen beschikken én investeren. Wees u bewust van de implicaties voor uw belastingaangifte.

Volgens de wet moet u uw inkomen aangeven in het land waarin u uw fiscale residentie hebt, vaak het gastland. Doet u dit niet? Dan riskeert u hoge boetes en zelfs vervolging. Daarom gaat u het best in zee met een investeringspartner die alle regels en wetgeving op zijn duimpje kent én die u vertelt wat u moet weten.

Vraag na bij uw bank of u in orde bent. Indien nodig, kunt u uw fouten nog rechtzetten bij de belastingdienst. Dat is altijd beter dan achteraf op het matje te worden geroepen.

En nu?