Kapitaal opbouwen

3 oktober 2019

Bent u bereid om duurzaam te investeren?

Elke dag opnieuw zet u zich samen met anderen massaal in voor een duurzamere wereld. Uw energieverbruik in de gaten houden, uw afval sorteren, verantwoorder consumeren …

Dit is dus het ideale moment om ook uw spaargewoontes te veranderen en in duurzame investeringen te beleggen.

De uitdaging van duurzame ontwikkeling aangaan

Het is mogelijk om op een verantwoorder manier te sparen door middel van duurzame investeringen of maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI), zoals dat heet. Concreet willen deze investeringen zowel een positieve maatschappelijke impact hebben als een potentieel financieel rendement genereren.

Via MVI kunt u dus een duurzaam project, sector en/of bedrijf financieren. Om te beoordelen of een bedrijf duurzaam is, wordt de impact ervan op de maatschappij gemeten. Sommige activiteiten, zoals hernieuwbare energie of recycling, zijn inherent gunstig. Dat noemen we duurzame beleggingsthema's.

Voor andere bedrijven houden we rekening met de ratings van onafhankelijke bureaus zoals Sustainalytics of Vigeo Eiris. Die meten de prestaties van een bedrijf aan de hand van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Deze omvatten onder meer de CO2-uitstoot, gendergelijkheid, waterbeheer en ethiek met betrekking tot leveranciers.

Kortom, de investeerder geeft de voorkeur aan ondernemingen die rekening houden met de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Winstgevender duurzame bedrijven

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, staan de begrippen positieve impact op de planeet en mogelijk financieel rendement elkaar niet in de weg. De afgelopen jaren groeien ze zelfs steeds dichter naar elkaar toe.

Duurzame bedrijven houden van nature langer stand. Ze houden meer rekening met de ecologische en maatschappelijke realiteit. Zij passen zich eraan aan en kunnen er zelfs gebruik van maken om hun activiteiten te ontwikkelen.

Daarnaast zien duurzamere bedrijven hun rentabiliteitsvooruitzichten verbeteren. Ze vermijden ook dure boetes, bijvoorbeeld wegens de niet-naleving van milieuregelgeving.

"De begrippen 'positieve impact op de planeet' en 'mogelijk financieel rendement' staan elkaar niet in de weg."

Hoe duurzaam beleggen?

Terwijl het aanbod van duurzame investeringen enkele jaren geleden nog vrij beperkt was, is de keuze nu erg ruim. Het aanbod voorziet in alle behoeften van spaarders, van conservatieve beleggingsfondsen tot risicovollere aandelen en pensioensparen. Er zijn dus duurzame investeringen voor alle profielen.

Zelf duurzaam beleggen?