Budget beheren

9 oktober 2017

Belgische belegger vreest cybercriminaliteit

Beleggers behouden vertrouwen in de beurzen en zijn bereid om enig risico te nemen.

Cybercriminaliteit is een gevaar dat ook de belegger niet onberoerd laat: zowat een derde van de Belgische beleggers ziet dit als een bedreiging voor zijn portefeuillerendement.

Nu financiële zaken meer en meer via internet worden afgehandeld, is het niet onlogisch dat criminaliteit zich voor een stuk ook naar de online wereld heeft verplaatst. Liefst 70% van de Belgische beleggers meent dat cybercriminaliteit een bedreiging voor de wereldeconomie is geworden.

Zo’n 31% van de respondenten denkt dat dit soort criminaliteit zelfs het rendement van zijn portefeuille zou kunnen aantasten. Amper 22% is daar absoluut niet bang voor. Bijna de helft (46%) van de beleggers heeft trouwens schrik om zelf het slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Voor 21% vormt dat dan weer geen ernstig gevaar. Gelukkig beweert 61% van de beleggers wel degelijk maatregelen te nemen om zich te beveiligen tegen cybercriminaliteit. Al zijn er toch nog altijd 12% beleggers die dat niet doen, ondanks alle waarschuwingen.

De resultaten in een infografiek: Cybercriminaliteit, een bedreiging volgens de Belgische beleggers?

Meer weten?

De beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van de Belgische particuliere beleggers. Zijn zij bang om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit?