Kapitaal beheren

7 februari 2019

Kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten

Nieuw label van Febelfin helpt duurzame beleggers bewust kiezen

We maken ons steeds meer zorgen over de toekomst van onze planeet. Onze samenleving denkt en handelt dan ook steeds meer op een duurzame manier. Er is sprake van een mentaliteitsverandering. In ons dagelijks doen en laten houden we meer en meer rekening met de ecologische en maatschappelijke gevolgen.

Beleggen en duurzaamheid

Ook als belegger kan je ook een rol spelen in de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Door te kiezen voor duurzame beleggingsalternatieven beloon je bedrijven en landen (overheden) die beter presteren op het gebied van duurzaamheid. Er wordt bij die beleggingen immers gekeken naar de gevolgen voor mens en milieu.

 

Duurzaam beleggen kan echter verschillende ladingen dekken. Wat als een duurzame of maatschappelijk verantwoorde activiteit wordt begrepen, hangt vaak af van persoonlijke gevoeligheden of overtuigingen. Om de duurzame beleggers comfort te bieden en hen gerust te stellen dat wat hen als duurzaam beleggingsproduct wordt aangeboden ook echt gericht is op duurzaamheid, is het belangrijk dat zo een product minstens aan enkele kwaliteitseisen voldoet.

Een kwaliteitsstandaard

Daarom heeft ING, in overleg met de brede financiële sector en Febelfin, beleggers, experten en met het maatschappelijk middenveld, een kwaliteitsstandaard voor duurzame financiële producten uitgewerkt. De kwaliteitsnorm tekent een aantal minimale vereisten uit waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel in het beleggingsproces als in de beleggingsportefeuille. Producten die aan die basisvereisten voldoen, en bij voorkeur nog ambitieuzer zijn, ontvangen een label.

 

De kwaliteitsstandaard is beschikbaar op de website van Febelfin. De komende maanden zullen het toezicht en de operationele aspecten verder worden uitgewerkt, zodat na de zomer de eerste labels kunnen worden uitgereikt.

Meer transparantie

Caroline De Moor, Sustainable Investments Specialist bij ING: "Dit kwaliteitsstandaard zal meer transparantie bieden aan de beleggers. Vanuit ING willen wij in de toekomst enkel duurzame fondsen commercialiseren die ook het duurzaam label hebben".

 

Frédéric Degembe, Investment Office bij ING: “Deze kwaliteitsstandaarden zetten de verschillende beleggingsactoren op de markt op een zelfde lijn, zodat duurzaamheid op een pragmatische manier kan benaderd worden.”

 

"Dit kwaliteitsstandaard zal meer transparantie bieden aan de beleggers."

Meer weten over duurzaam beleggen?