Kapitaal beheren

10 februari 2017

Financiële markten: vooruitblik op 2017

Het voorbije jaar was een volatiel financieel jaar. Maar voor 2017 tonen de ING-experten zich voorzichtig optimistisch. Voor de beleggers blijft volatiliteit wel een uitdaging. Het is meer dan ooit van kapitaal belang om transacties goed te timen.

Optimistische aandelenmarkt

Al bij al heeft de aandelenmarkt de lage economische groeicijfers, de Brexit en de Amerikaanse verkiezingsstormen van 2016 goed doorstaan. Om te meten hoe aantrekkelijk een belegging in aandelen is, wordt de return van een aandelenbelegging vergeleken met de risicovrije return op overheidsobligaties. "De risicopremie voor aandelen of equity risk premium bedraagt 6,2%, wat hoger ligt dan het tienjarige gemiddelde van 5,6 % op overheidsobligaties", verklaart Emmanuel Carlier, Equity Research Analist bij ING. "Als alles blijft zoals het is, kunnen we vrij optimistisch zijn. Optimistisch, omdat de equity risk premium nog steeds boven het gemiddelde scoort. Toch moeten we voorzichtig blijven omdat de aandelen algemeen worden overgewaardeerd."

Groei op de Equity Capital Markets
"De politieke onzekerheid na de Brexit en de verkiezing van Donald Trump leidde ertoe dat bedrijven hun beursgang gingen uitstellen."

Op de Europese Equity Capital Market (ECM) werd het voorbije jaar voor 142 miljard euro aan transacties gerealiseerd. Het marktklimaat bleek zeer volatiel en dat weerspiegelde zich in de aard van de transacties. "In een periode van hoge volatiliteit denkt u als emittent twee keer na over een beursintroductie", zegt Michaël Van Eenoo, Head of Corporate Finance ING. "Daardoor zagen we in 2016 vooral zeer veel private plaatsingen. In aantal: 244, en in bedrag: 59,6 miljard euro. Nieuwe aandeeluitgiften waren goed voor 28,4 miljard euro. En het aantal beursintroducties of IPO’s liep sterk terug. Voor heel Europa telden we 72 beursintroducties die samen 27 miljard euro ophaalden. In België waren er zelfs geen IPO’s."

De terugloop in beursintroducties is een wereldwijd fenomeen. Van Eenoo: "De politieke onzekerheid na de Brexit en de verkiezing van Donald Trump leidde ertoe dat bedrijven hun beursgang gingen uitstellen. Ofwel heeft men andere pistes gekozen, zoals een verkoop. En wie de stap toch waagt, probeert zo min mogelijk bloot te staan aan het volatiliteitsrisico en de transactie zoveel mogelijk te beperken in de tijd."

Voor 2017 verwacht Michaël Van Eenoo een toenemende activiteit op de ECM-markt, hoofdzakelijk in vastgoed en biotech. Dat waren ook al de meest actieve sectoren in 2016. Maar de volatiele markt is wel de nieuwe normaal geworden. Michaël Van Eenoo: "Eén bepaalde uitspraak van een invloedrijke politicus, een verkiezingsuitslag of een terreuraanslag kunnen de nervositeit op de markt heel abrupt de hoogte injagen. Als u net op het verkeerde moment in de markt komt, kan uw transactie slecht aflopen of zelfs niet doorgaan. Voor beleggers wordt het nog belangrijker om het juiste moment voor hun transactie te kiezen. Dat geldt voor alle markten. Het is geen kwestie meer van maanden maar van weken of zelfs dagen. Het management van het moment en een onzekere context spelen een beslissende rol. Bij een IPO bijvoorbeeld zult u veel proactiever te werk moeten gaan en telkens verschillende opties voor ogen hebben. "

Stijging fusies en overnames
"We verwachten opnieuw een stijging van het aantal transacties, omdat veel cash een uitweg zoekt."

Ook is het klimaat van de M&A-markt (Mergers & Acquisitions) sterk gelinkt aan die van de aandelen. Vergeleken met 2015 daalde het aantal M&A-transacties tijdens het voorbije jaar met 18,1%. Desondanks bleek 2016 het derde sterkste M&A-jaar sinds 2007. De 210 Belgische M&A’s waren samen goed voor 14,6 miljard euro. "Daarmee was 2016 een gemiddeld jaar. Niet echt goed, maar ook niet slecht", zegt Pierre Walkiers, Head of Corporate Finance bij ING.

Zeer opvallend is de overnamekoorts bij de grote concerns uit de Aziatisch-Pacifische regio, met China op kop. Pierre Walkiers: "Die trend werd al langer aangekondigd. Vandaag is ze een realiteit. Vooral Chinese concerns tonen een grote appetijt voor een Europese overname. Ze komen naar Europa om te shoppen. De uitgaande investeringen vanuit de Aziatisch-Pacifische regio naar de rest van de wereld stegen met 82,6%, goed voor 255,8 miljard USD. Tegelijkertijd liepen de investeringen van Europese en Amerikaanse bedrijven in de Aziatisch-Pacifische regio met 10% terug."

Wat zal 2017 brengen op de markt van de fusies en overnames? Pierre Walkiers: "De doorlooptijd van een overname wordt doorheen de jaren alleen maar langer – door regelgeving en toenemende complexiteit. Naar het eind van 2016 toe merkten we een toename van het aantal initiatieven. En die zullen zich in de loop van het jaar wellicht concretiseren. Het volume zal sterk beïnvloed worden door het klimaat op de equitymarkt. We verwachten opnieuw een stijging van het aantal transacties, omdat veel cash een uitweg zoekt. Toegang verwerven tot een disrupterende digitale technologie is een belangrijke strategische drijfveer."

Obligatiemarkt

In 2016 steeg het totale volume obligatieleningen beduidend. In totaal zocht bijna 34 miljard euro aan schuldpapier een weg naar de markt. In 2015 was dat nog 24,8 miljard euro. Het voorbije jaar gaf de Belgische staat voor 14,6 miljard euro aan overheidsobligaties uit. De andere overheden leenden samen 4,3 miljard euro. De private spelers waren dan weer goed voor 15 miljard euro. Maar tegelijkertijd daalde het aantal emittenten tot 32, waarvan 14 uit de overheidssector en 18 uit de private sector. "Opvallend is de dominantie van AB InBev," zegt Opfergelt, Head of DCM Origination Brussels bij ING. "AB InBev doet elk jaar een beroep op de obligatiemarkt, maar de voorbije jaren was dat telkens voor enkele miljarden. In 2015 haalde het concern bijvoorbeeld 3 miljard op. In 2016 echter was AB InBev op zich goed voor 38,1 miljard euro aan obligatieleningen. Zonder AB InBev zou er privé maar voor 1,7 miljard euro aan obligaties zijn uitgegeven. De vastgoedsector bleef in 2016 een actieve speler op de private obligatiemarkt, net als de energiesector, met voorop de obligatielening van de Luikse elektriciteits- en gasdistributeur RESA voor 500 miljoen euro."

Wat zal 2017 brengen op de markt van het private schuldpapier? "Dat zal van bedrijf tot bedrijf afhangen", zegt François Opfergelt. "De ECB koopt massaal privaat schuldpapier op, sinds juni 2016 al voor zo’n 54 miljard euro. En de rentevoeten zijn laag. U kunt dus stellen dat de markt gunstig is, en u meer private uitgiftes kunt verwachten. Maar het probleem is dat u opgehaald geld ook moet besteden, (…) en er dus opportuniteiten moeten zijn. Als u met een teveel aan cash overblijft, wat gaat u dan doen, het op korte termijn uitzetten tegen een negatieve rente? Komt daar nog eens bij dat ook bankfinanciering vandaag bijzonder aantrekkelijk is. Om die reden verwachten we voor 2017 zeker geen sterke groei van het aantal nieuwe private uitgiftes noch van het private volume."

Meer info?