Kapitaal beheren

26 maart 2019

Hoe een tweede woning financieren?

Elk jaar investeert 1 Belg op 5 zijn geld in een tweede woning. Overweegt u ook om in extra vastgoed te investeren? Dat kan het interessanter zijn om een hypothecaire lening af te sluiten, in plaats van uw spaargeld of beleggingen te gebruiken.

De markt van tweede woningen verkeert in uitstekende conditie in België. Maar wat drijft ons nu eigenlijk naar de aankoop van een tweede woning? 

Om te beginnen zijn Belgen met een baksteen in de maag geboren. Daarnaast hebben verschillende factoren de jongste jaren de liefde voor vastgoed nog versterkt bij de Belg. Het lage rendement op spaarboekjes bijvoorbeeld en de volatiliteit op de beursvloer. Het voorbije jaar heeft dit beleggers er vaak toe aangezet om te investeren in meer ‘tastbare’ alternatieven. 

Vastgoed is vast goed?

Hoewel vastgoed zeker niet risicoloos is, boezemt het veel Belgen een sterk vertrouwen in. Een studentenkamer voor de kinderen, een garage, een vakantieverblijf om te verhuren, een weekendhuis … beschouwen we als veilige en rendabele investeringen. Vooral in het binnenland, waar ruim 8 Belgen op 10 hun tweede woning kopen, blijven de prijzen van onroerend goed stijgen. Voordat u echter uw handtekening zet onder de compromis van uw tweede woning, neemt u best eerst de tijd om na te kijken hoe u die investering financiert: met spaargeld, door uw beleggingen te verkopen of door een hypothecaire lening af te sluiten.

Spaarbuffer en beleggingsrendement

Afhankelijk van uw situatie, kan het interessanter zijn om een hypothecaire lening af te sluiten in plaats van uw spaargeld te gebruiken. Tenzij u een héél ruime spaarreserve heeft, behoudt u uw spaargeld namelijk beter als buffer tegen onverwachte kosten of voor eventuele verbouwingen. Zeker als u straks niet langer één maar twee woningen bezit, is een grotere spaarbuffer aan te raden. Dat komt omdat er steeds kosten zijn om vastgoed te onderhouden en omdat de kans op onvoorziene uitgaven ook stijgt als u twee woningen heeft. Ook uw beleggingen spreekt u beter niet aan. Beleggen doet u sowieso op lange termijn. Door vroegtijdig met uw belegd kapitaal uit te stappen, zal uw verwacht rendement op lange termijn fors lager liggen.

Ook uw beleggingen spreekt u beter niet aan. Beleggen doet u sowieso op lange termijn.
Extra voordelen

Door voor een hypothecaire lening te kiezen, behoudt u niet alleen uw spaarbuffer én het potentieel rendement van uw beleggingen. U spreidt de aankoopkosten, geniet vandaag nog steeds van voordelige rentetarieven én u kan er ook een fiscaal voordeel mee doen. Een lening voor een tweede woning geeft u een federaal belastingvoordeel:


  1. De kapitaalaflossingen en de premie voor een eventuele schuldsaldoverzekering kunnen u een vermindering voor langetermijnsparen opleveren van 30% op een bedrag van maximum 2.310 euro (aanslagjaar 2019), afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Let wel: u krijgt dit fiscaal voordeel enkel als uw lening voor uw hoofdverblijf is afbetaald. 
  2. De rente op de leningen is volledig aftrekbaar. De intresten kunt u namelijk aftrekken van het onroerend inkomen, waarbij deze aftrek recht geeft op een belastingbesparing op de hoogste schijf van uw globaal inkomen. Het inkomen uit onroerend goed wordt bepaald op basis van:
    • De huurinkomsten aan personen die hun beroepsactiviteiten in de woning uitoefenen of aan bedrijven.
    • Het kadastraal inkomen voor woningen die niet worden verhuurd, of worden verhuurd aan fysieke personen die de woning huren voor privédoeleinden.
Schuldsaldoverzekering en onderpand

Afhankelijk van uw persoonlijk dossier kan de bank bij een hypothecaire lening voor een tweede woning toestaan dat u eventueel geen schuldsaldoverzekering hoeft af te sluiten. Zo’n verzekering dekt het nog openstaande kapitaal van een lening mocht u overlijden. In het geval van een tweede woning - als er dus al een gezinswoning is - kan het tweede pand altijd verkocht worden om de lening af te betalen. Ook eventuele huurinkomsten kunnen daarvoor gebruikt worden. 


Sluit u een hypothecaire lening af voor een tweede woning, dan zijn er vaak ook meerdere opties voor het onderpand. Als u de lening van uw gezinswoning al deels heeft afgelost, kan u bijvoorbeeld opteren voor een heropname van die hypotheek. Een hypothecaire inschrijving loopt immers altijd 30 jaar.

Sluit u een hypothecaire lening af voor een tweede woning, dan zijn er vaak ook meerdere opties voor het onderpand.
Een tweede woning op het oog?