Kapitaal beheren

25 juli 2019

Nieuwe transparantieregels maken tarieven vergelijken makkelijker

Dankzij nieuwe richtlijnen is élke bank in Europa voortaan verplicht om transparant(er) over zijn tarieven te communiceren. Dat maakt kosten vergelijken makkelijker.

Markets in Financial Instruments Directive 2, kortweg MiFID 2. Wellicht gaat er niet meteen een belletje rinkelen als u die term hoort. Maar als u belegt, heeft u er ongetwijfeld al de voordelen van ondervonden.

Deze Europese richtlijn zorgen er bijvoorbeeld voor dat elke bank van ontwerp tot distributie het juiste product verkoopt aan de juiste klant. En dat beleggingsadvies beter is afgestemd op uw specifiek beleggersprofiel, hebaseerd op uw specifieke situatie en behoeftes.

Nieuwe transparantievereisten over beleggingstarieven vormen nu het sluitstuk van de MiFID2-richtlijnen. Daarmee wil de Europese Unie élke bank verplichten om voldoende transparant te communiceren over zijn vergoedingen. Dat was nog niet bij elke bank het geval. De regels bevorderen bovendien de uniformiteit, zodat u makkelijker de kosten kunt vergelijken tussen verschillende banken.

Betekenen deze nieuwe transparantieregels ook dat de vergoedingen zelf stijgen? Neen, bij ING blijven de vergoedingen exact dezelfde.

Wat verandert er dan concreet?
 1. Elke bank dient de vergoedingen voortaan ook in euro te vermelden. Vroeger werden die meestal enkel in percentages uitgedrukt.
 2. Als u advies ontvangt over een beleggingsbeslissing, dan wordt hierbij ook vermeld welke tarieven van toepassing zijn als u een bepaalde belegging zou kopen of verkopen.
 3. Bij elk advies ontvangt u een duidelijk overzicht van alle vergoedingen die van toepassing zijn. Zowel eenmalige vergoedingen (zoals instapkosten) als jaarlijkse vergoedingen (zoals beheersvergoedingen).
 4. U ontvangt jaarlijks een overzicht van alle kosten en belastingen die op uw beleggingen van toepassing waren in het voorgaande kalenderjaar. U ontving van ING een eerste overzicht begin 2019 als bijlage bij uw portefeuillerapport, via Home'Bank of per post als u geen Home'Bank heeft of ruim drie maanden niet meer inlogde op Home'Bank.
 5. Beleggingskosten worden maandelijks afgehouden in plaats van jaarlijks. U vindt hierover meer informatie in onze tariefbrochure. Uiteraard kunt u altijd om een gedetailleerd overzicht van de vergoedingen vragen. 
De bijlage van het kostenoverzicht begrijpen

De vergoedingen en taksen zijn onderverdeeld in 3 categorieën: 

 • Vergoedingen verbonden aan beleggingsdiensten of andere diensten: dit zijn vergoedingen en taksen verbonden aan een dienst die ING België u aanbiedt. Hiertoe behoren onder meer dossierrechten, bewaarlonen, transferkosten, instap- en uitstapkosten, makelaarsloon, beurstaks (TOB), ...
 • Ontvangen vergoedingen van derden: dit is de vergoeding (ook ‘inducement’ genoemd) ontvangen door ING België om een financieel instrument van een derde partij te verdelen via de ING-kanalen en om tijdens de looptijd van het product de vereiste informatie en ondersteuning te verschaffen. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gedeelte van de beheersvergoeding van het fonds dat de beheerder afstaat aan ING België.
 • Vergoedingen verbonden aan het beleggingsproduct: dit zijn kosten en taksen die eigen zijn aan het specifieke beleggingsproduct. Hiertoe behoren onder meer beheerkosten voor een fonds, roerende voorheffing op dividenden, meerwaardebelasting bij verkoop, …

De eventueel aangerekende taks op effectenrekeningen en (transactie)kosten binnen een beleggingsfonds (bovenop de beheersvergoeding) vallen buiten het overzicht.

Om u een zo gedetailleerd mogelijk overzicht te kunnen geven, zijn de 3 bovenstaande categorieën opgesplitst in:

 •  Eenmalige vergoedingen: deze vergoedingen worden eenmalig aangerekend tijdens de periode dat u het effect bezit (bijv. instapkosten).
 • Lopende jaarlijkse vergoedingen (of recurrente kosten): deze vergoedingen zijn op regelmatige basis verschuldigd zolang u het effect in uw bezit heeft (bijv. beheerkosten).
 • Totale kosten: de som van de eenmalige en de recurrente vergoedingen die u betaalde tijdens de betrokken periode.

Deze vergoedingen (uitgedrukt in percentages) worden berekend op basis van het gemiddelde aangehouden bedrag op de effectenrekening op het einde van elke maand gedurende de toegepaste periode en voor zover de effectenrekening actief was binnen ING. Een voorbeeld van een jaarlijks overzicht vindt u hier.

Waarom betaal ik vergoedingen voor mijn beleggingen?

Advies verlenen over beleggingen, het actief beheer van fondsen, de opvolging van de economische ontwikkelingen, het bewaken van de kwaliteit van het aanbod, de beleggingsrisico’s in uw portefeuille opvolgen, vermogensanalyse ... Deze diensten vergen de inzet van specialisten. Daarom zijn er vergoedingen van toepassing. Daarmee investeert ING continu in onder meer de kwaliteit van het beleggingsaanbod en het beleggingsadvies, en in het democratiseren van beleggen. 

Hebt u nog vragen?

Wilt u meer weten over de nieuwe Europese transparantieregels?

Uw ING-gesprekspartner helpt u graag verder. U kunt ook al uw vragen telefonisch stellen via +32 2 464 60 02.