Kapitaal beheren

6 juni 2017

Beleggen is helemaal niet zo ingewikkeld

Veel mensen sparen, ofwel regelmatig en automatisch, ofwel gericht. Om een droom waar te maken of onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen, is het inderdaad noodzakelijk om wat spaarcenten opzij te leggen. Er bestaat echter een alternatief om uw geld wat te laten opbrengen.

Ongunstig klimaat om te sparen

De huidige economische context haalt de rente naar beneden, wat een weerslag heeft op het rendement van onze spaarboekjes. Sommigen nemen dat voor lief, anderen willen echter meer rendement. Velen onder ons wensen op lange termijn een kapitaal op te bouwen. Hoe hoger het rendement is, hoe sneller u uw streefdoel zult halen.

Beleggen de oplossing?

Beleggen blijkt de logische en onvermijdelijke oplossing te zijn. Het is evenwel niet altijd makkelijk om de stap te zetten. De rendementsverwachtingen mogen dan soms wel aantrekkelijk zijn, de complexiteit van de markten schrikt menig potentiële belegger af.

Toch is het aantal mensen dat belegt groter dan u wellicht zou denken. Ruim 1,5 miljoen Belgen hebben er immers voor gekozen een pensioenkapitaal op te bouwen door regelmatig in een pensioenfonds te beleggen.

Met uitzondering van het fiscale voordeel, gebeurt beleggen via een periodiek beleggingsplan op dezelfde manier als via een pensioenfonds. U belegt periodiek automatisch het bedrag van uw keuze (vanaf 25 euro) in een gemengd fonds (een gediversifieerd mandje aandelen en obligaties). Zo wordt beleggen vrij makkelijk en toegankelijk!

Ga ervoor met het beleggingsplan op maat

U kiest het beleggingsplan dat het beste bij u past, afhankelijk van uw behoeften.

  • Optimale spreiding: het goede aandeel of de goede obligatie kiezen is geen eenvoudige klus. Beleggen wordt echter veel makkelijker als men dit doet via een gediversifieerd fonds dat beheerd wordt door experts.
  • Risico op maat: beleggen houdt risico’s in, want er is geen kapitaalgarantie. Toch kan men zelf bepalen welk risico men wenst te nemen. De keuze van het onderliggende fonds is dus belangrijk.
Goed om te weten

Risico en rendement zijn nauw met elkaar verweven. Hoe zwaarder de aandelen doorwegen in het fonds, hoe meer risico een belegging in dit fonds inhoudt en hoe groter het verwachte rendement is (en omgekeerd).

  • Regelmatige frequentie: wanneer u precies moet beleggen is moeilijk te zeggen en het gedrag van de markten is onmogelijk te voorspellen. Regelmatig en automatisch beleggen kan dus interessant blijken. Door herhaaldelijk dezelfde som te beleggen en geen rekening te houden met emotionele reacties, koopt u niet te veel wanneer de markten duur zijn.
  • Flexibiliteit: het beleggingsplan is flexibel. Alles kan worden aangepast: de looptijd, de periodes, het bedrag … Het plan kan ook op elk moment worden stopgezet.
  • Voldoende lange beleggingshorizon: om het plan te liquideren en zodoende uw geld cash in handen te krijgen, moeten de in het fonds verworven deelbewijzen worden verkocht. Verkopen doet u liefst op een gunstig ogenblik, wanneer de deelbewijzen hoger gewaardeerd staan dan het belegde bedrag, anders zou u verlies lijden. Daarom is het raadzaam altijd over een voldoende lange beleggingshorizon te beschikken om de marktfluctuaties op te vangen.
Zet de stap!