Zelf beleggen

Duurzaam en verantwoord beleggen: zo maakt u mee het verschil

Als u duurzaam en verantwoord belegt, belegt u in bedrijven die een positief verschil maken op vlak van maatschappij, milieu of deugdelijk bestuur. Op verkenning …

Het geld dat u investeert in duurzame en verantwoorde fondsen, wordt belegd in zorgvuldig geselecteerde bedrijven die zorgvuldig omgaan met maatschappij, milieu en deugdelijk bestuur. Kiest u voor duurzaam en verantwoord beleggen bij ING, dan investeert u onder meer in:

Maatschappij, milieu en deugdelijk bestuur

Daar blijft het echter niet bij. De bedrijven die opgenomen worden in het aanbod van duurzame en verantwoorde fondsen bij ING hanteren ook een duurzaam beleid op andere terreinen. Naast hun maatschappelijke inspanningen, hanteren ze bijvoorbeeld ook strikte regels op vlak van deugdelijk bestuur. En daarnaast zetten ze ook hun beste beentje voor om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. 

Weet waarin u belegt

De duurzame en verantwoorde fondsen die ING voorstelt, streven ernaar om alleen te investeren in bedrijven en instellingen die een duurzame ontwikkeling nastreven:

  • Met respect voor het milieu (bijvoorbeeld: het waterbeheer, het beheer van de uitstoot van broeikasgassen, een groen inkoopbeleid);
  • Met respect voor de samenleving (bijvoorbeeld: goede arbeidsvoorwaarden, gericht op klantentevredenheid);
  • En met een deugdelijk bestuur van het bedrijf zelf (bijvoorbeeld: maatregelen tegen corruptie, belastingontduiking en omkoping, een verantwoord verloningsbeleid).

In bepaalde fondsen worden bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren vanuit wapens, gokken, adult entertainment, bont, speciale lederwaren, tabak en kernenergie sowieso uitgesloten. 

ING richt Financial Literacy Fund op

Dagelijks verrichten duizenden mensen financiële transacties, zoals geld afhalen van een rekening, een lening of verzekering aangaan, of aankopen elektronisch betalen. Om goed te begrijpen wat al die handelingen precies inhouden, is het belangrijk om een basiskennis te hebben over de verschillende financiële diensten en producten.

Niet alle Belgen beschikken over deze basiskennis. Financiële ongeletterdheid is in een ontwikkeld land als België vaak een ‘verborgen’ fenomeen. In de huidige samenleving waarin digitalisering de norm geworden is, dreigen sommigen uit de boot te vallen. Volgens onderzoek van de OESO zitten Belgen eerder in de middenmoot op vlak van financiële geletterdheid. Meer en betere financiële kennis is daarom geen overbodige luxe.

Daarom richtte ING België in 2019 samen met 5 fondsenpartners het Financial Literacy Fund op onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting. Ons doel? Samen de financiële kennis van Belgen verbeteren. Zo willen we ook sociale impact hebben en ons steentje bijdragen aan een betere wereld.

De eerste jaren zal de focus van het Financial Literacy Fund op pensioenkennis liggen. Volgens onderzoek van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) blijkt immers dat 1 op de 4 Belgen immers niet goed voorbereid is op het pensioen. Daar willen we graag samen iets aan doen.

Ook duurzaam en verantwoord beleggen?