Kapitaal beheren

1 december 2016

Amerikaanse verkiezingen: resultaten en impact op de financiële markten

Thierry Masset

ING Chief Investment Officer

Een van de meest atypische Amerikaanse verkiezingen ooit is achter de rug. De keuze van de kiezers is bekend. Voortaan zal de republikein Donald Trump het Witte Huis leiden en blijven de republikeinen aan de leiding in het Amerikaanse Congres. Dit scenario komt als een verrassing voor de financiële markten die eerder rekening hielden met een overwinning van Hillary Clinton.

Een forse negatieve reactie valt zeker niet uit te sluiten, mogelijk vergelijkbaar met de reactie van de markten na het Brexit-referendum. Als dit zich herhaalt, kunnen vooral overheidsobligaties van sterke landen, edelmetalen, of munten als de Japanse yen hiervan profiteren, rekening houdend met hun rol als ‘veilige haven’. Aandelen van cyclische sectoren (zoals consumptiegoederen, de auto-industrie of transport) dreigen in eerste instantie te lijden. Ze zijn immers niet gebaat bij de geplande protectionistische maatregelen van Trump. De infrastructuursector daarentegen kan welvaren bij dit verkiezingsresultaat. Donald Trump had het in zijn verkiezingsprogramma over grote infrastructuurwerken. Ook voor de farmaceutische en de bank- en verzekeringssector is er winstpotentieel. De striktere regulering en fiscaliteit die Hillary Clinton had aangekondigd voor de financiële sector komt er nu immers niet. Evenmin komt er een strenger optreden tegen de prijszetting in de farmaceutische sector. Ook de olie- en gasindustrie kunnen op koerswinst afstevenen, want Trump deelde niet in Clintons ambitie om de VS minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De edelmetaal- en goudmijnen ten slotte kunnen mogelijk meeprofiteren van de stijging van de zilver- en goudkoers.

Onze visie

Net zoals na het Brexit-referendum kan de onrust op de financiële markten snel verdwijnen. Dat is waarom we onze beleggingsstrategie in het zog van deze verkiezingsresultaten niet meteen wijzigen. Bovendien is Donald Trump van plan om de fiscale druk te verlagen en de overheidsuitgaven te laten toenemen. Naar onze mening hebben aandelen meer baat bij zulke beleidsintenties dan obligaties. In de hypothese dat zo’n beleid uitmondt in een wat hogere economische groei en inflatie, is dergelijke aanpak synoniem voor hogere renteverwachtingen. De Amerikaanse centrale bank (Fed) zal de basisrente wellicht geleidelijk verder optrekken.

Op middellange en lange termijn behouden we hoe dan ook onze eerder voorzichtige houding tegenover risicovolle activa. Tenslotte is er wereldwijd een duidelijke tendens naar meer protectionisme en nationalisme, die volgens ons nog niet volledig is verrekend in de koersen.

In deze omgeving is onze visie dus eerder om de huidige blootstelling op risicovolle activa (aandelen) aan te houden en geen drastische verkoopbeslissingen te nemen op korte termijn. Het is te vroeg om al te spreken van een aankoopopportuniteit.

Meer info?