Mijn nieuws

9 juli 2021

EGF-garantie (pan-Europees garantiefonds)

Het pan-Europees garantiefonds (EGF) is opgericht door het Europees Investeringsfonds (EIF) om KMO’s te ondersteunen bij hun herstelplannen de coronacrisis. Hierna vindt u alle informatie om van deze steunmaatregel gebruik te kunnen maken.

1. Wat is de EGF-garantie?

De EGF-garantie is een overheidstussenkomst dat nieuwe kredietverbintenissen voor een minimumbedrag van € 25.000 en maximumbedrag € 7.500.000 waarborgt

ING werd door het Europees Investeringsfonds aangeduid als een van de tussenpersonen die deze leningen in België kan verstrekken.

2. Wie kan gebruik maken van de EGF-garantie?

KMO’s en zelfstandigen die aan elk van de 3 volgende voorwaarden voldoen, kunnen gebruik maken van de EGF-garantie:

1.    De aanvrager is een KMO:

  • dit betekent minder dan 250 werknemers binnen de volledige groep
  • EN de omzet bedraagt minder dan € 50 miljoen, OF het balanstotaal bedraagt minder dan € 43 miljoen.

2.    Het bedrijf/de organisatie is in België gevestigd.

3.    Op 31 december 2019 had het bedrijf/de organisatie geen financiële moeilijkheden.

 

Wilt u weten of uw bedrijf/organisatie in aanmerking komt voor de EGF-garantie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw ING-gesprekspartner.

3. Welke kredieten komen in aanmerking?

Kredieten in euro kunnen in aanmerking komen voor de EGF-garantie met uitzondering van de kredieten zonder vervaldatum, leasings en gegeven waarborgen.

Let op: het EIF legt een aantal restricties op voor bepaalde sectoren en kredieten (herfinancieringen, balloon- en bulletkredieten, kredieten met een looptijd van meer dan 6 jaar ...).

4. Tot wanneer kan het aangevraagd worden?

Het raamcontract tussen het EIF en ING biedt ons de mogelijkheid om tot 31 december 2022* EGF-garanties uit te geven, op voorwaarde dat de aan ING toevertrouwde enveloppe nog niet uitgeput is.

*Het krediet moet ondertekend zijn voor 31 december 2022.

In de praktijk

Denkt u in aanmerking te komen voor de EGF-garantie? Aarzel dan niet om dit te bespreken met uw ING-gesprekspartner op het moment dat u uw kredietaanvraag indient.