Mijn nieuws

1 februari 2021

Uitstel nulstellingsdatum voor geoorloofde debetstand kredietkaart

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan een uitstel aanvragen van de nulstellingsdatum van zijn of haar geoorloofde debetstand gelinkt aan de kredietkaart ING Card. Hieronder vind je alle details over dit uitstel.

Nulstellingsdatum kredietkaart ING Card

Wat is een nulstellingsdatum?

Overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet zijn alle houders van de ING Credit Card verplicht om het verschuldigde bedrag van de met de kredietkaart verbonden geoorloofde debetstand volledig terug te betalen binnen een door de wet gestelde termijn. Deze periode wordt de nulstellingstermijn genoemd en wordt gedefinieerd in de bijzondere voorwaarden van de ING Credit Card overeenkomst. Vóór het einde van deze periode is de begunstigde van het krediet verplicht het volledige terug te betalen bedrag (dit zijn het bedrag van het opgenomen en nog niet terugbetaalde kapitaal, inclusief debetrente) te betalen door het debetsaldo van de ING Card-rekening te vereffenen .

Met andere woorden, het saldo op de ING Card-rekening moet minstens 24 uur vóór de nulstellingsdatum gelijk zijn aan of groter zijn dan 0.

Kan ik mijn nulstellingsdatum uitstellen?

Indien je nulstellingsdatum gepland is tussen 1 februari 2021 en 31 maart 2021, kan je een aanvraag indienen om deze met 3 maanden uit te stellen, zodat je meer tijd hebt om je rekening aan te vullen. Dit werd zo bepaald in een speciale wet die betalingsuitstel voor een consumentenkrediet toelaat.

Wet betalingsuitstel consumentenkrediet

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Velen hebben gedurende een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Hierdoor kan het bereiken van de nulstellingsdatum van de geoorloofde debetstand gelinkt aan de kredietkaart ING Card voor bijkomende financiële stress zorgen.

Om te vermijden dat mensen in financiële ademnood komen door de coronacrisis heeft de overheid financiële ondersteuning voorzien. Zo kan je uitstel van de nulstellingsdatum van je geoorloofde debetstand aanvragen voor een periode van drie maanden.

Deze wet beschrijft een strikt kader waarin dit uitstel kan worden toegestaan en omvat het volgende:

  1. wat het uitstel van de nulstellingsdatum exact inhoudt;
  2. wie in aanmerking komt om het uitstel aan te vragen;
  3. welke vormen het uitstel kan aannemen;
  4. wanneer het betalingsuitstel kan worden aangevraagd en tot wanneer het betalingsuitstel kan worden opgenomen.

Als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, kan je via dit formulier een online aanvraag tot betalingsuitstel indienen. Aarzel niet om de nodige tijd te nemen om je aanvraag te voltooien en met ons contact op te nemen om je persoonlijke situatie te bespreken.

Welke kredietkaarten komen in aanmerking voor een aanvraag tot uitstel?

Enkel met de kredietkaart ING Card is het toegestaan op eigen tempo terug te betalen. Je hebt de keuze om je saldo in een keer af te betalen of je terugbetalingen te spreiden dankzij de geoorloofde debetstand die aan deze kredietkaart is gekoppeld. Deze mogelijkheid bestaat niet bij onze andere kredietkaarten. Bij de ING Visa Classic-, ING Visa Gold-, ING Mastercard Gold- en ING Mastercard Business kredietkaarten, moet je het bedrag van je aankopen volledig terugbetalen door elke maand je zichtrekening te debiteren.

Hoe herken ik een ING Card-kredietkaart?

Het nummer van een ING Card-kredietkaart begint altijd met dezelfde 4 cijfers: 5206.

Je vindt ook het Mastercard-logo rechtsboven op de kaart.

Hoe achterhaal ik mijn nulstellingsdatum?

Op je maandelijkse kredietkaartafschrift vind je de datum en het te betalen bedrag. 3 maanden voor de deadline ontvang je ook een waarschuwingsbrief die je herinnert aan de terugbetalingsdatum.

Uitstel van de nulstellingsdatum: 4 principes op een rij

In de praktijk:

Denk je dat je voldoet aan de voorwaarden voor het uitstel van de nulstellingdatum? Dien je aanvraag dan online in door dit formulier in te vullen, ten minste één week voor je je nulstellingsdatum zal bereiken.

Welke gegevens heb je nodig om een aanvraag in te dienen?

  • Het zichtrekeningnummer waar de geoorloofde debetstand aan gelinkt is
  • Je ING ID
  • Documenten om de aanvraag te staven: dat kan bijvoorbeeld een attest van werkloosheid zijn of een verklaring van je werkgever dat je tijdelijk werkloos bent

Dien online je aanvraag in

Vul dit formulier in om een online aanvraag tot betalingsuitstel voor consumentenkrediet in te dienen.