Economie

Vergrijzing: meer dan een kwestie van overheidsfinanciën

Philippe Ledent

Philippe Ledent

Expert Economist

Het besef van de ernst van de klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid groeit voortdurend, wat belangrijk is om de nodige hervormingen op gang te brengen. De vergrijzing daarentegen is moeilijker centraal te houden in het economisch beleid. Dat is des te paradoxaler omdat deze structurele schok vroeg in België de nodige aandacht kreeg en goed te voorzien was.

In dit artikel laten wij zien dat de gevolgen van de vergrijzing breder zijn dan alleen de gevolgen voor de overheidsfinanciën. Maar de andere effecten zullen onrechtsreeks waarschijnlijk ook de budgettaire kost van de vergrijzing zelf wijzigen.

Concreet betekent de vergrijzing een grote schok voor de arbeidsmarkt, de vastgoedsector, de arbeidsproductiviteit en uiteraard de sectorale spreiding van de economische activiteit in België, met een grote uitdaging voor de zorgsector in het bijzonder.