Economie

Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)

Samuel Abettan

Samuel Abettan

Econoom bij ING

De prijs van CO2-emissierechten op de Europese koolstofmarkt is in 2021 verdrievoudigd. Is dit een doeltreffend instrument om de decarbonisatie te versnellen? En wat zijn de gevolgen voor bedrijven?

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING, licht de veranderingen op de koolstofmarkt en de gevolgen voor bedrijven toe.

Hogere koolstofprijs verhoogt slaagkansen groene technologie

In Europa zijn de huidige koolstofprijzen bevorderlijk voor groene technologie zoals CO2-afvang en -opslag (CCS: Carbon Capture and Storage), niet-gesubsidieerde zonnepanelen en windenergie.

  • Bedrijven en overheden spannen zich in om hun CO2-uitstoot te verminderen. De koolstoftarieven die via de verplichte emissiehandel (EU-ETS) tot stand komen zijn een doeltreffend middel om de economie sneller koolstofvrij te maken door het verbruik van fossiele brandstoffen duurder te maken.
  • Op dit moment worden alleen koolstofintensieve sectoren zoals elektriciteitsproducenten en de zware industrie verplicht om deel te nemen aan de emissiehandel. Maar dat heeft ook indirecte gevolgen voor de energieprijzen en sommige grondstoffen (staal, ijzer, cement, aluminium, meststoffen, kunststof, enz.).
  • In Europa is de prijs van CO2 op één jaar tijd verdriedubbeld, wat de levensvatbaarheid verhoogt van investeringen in groene technologie. In de toekomst kunnen nog nieuwe sectoren onderhevig worden aan een systeem van emissierechten en de trend van de koolstofprijs gaat duidelijk in stijgende lijn.
  • Maatregelen voor energiezuinigheid en gedragsverandering leverden al financiële voordelen op wanneer de koolstofprijs laag was. CO2-afvang en - opslag en windenergie profiteren momenteel van het huidige prijsniveau. Voor biogas en waterstof daarentegen moeten de prijzen nog verder stijgen om rendabel te zijn.
  • De gemiddelde wereldwijde koolstofprijs is nog te laag in verhouding tot wat nodig is om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Maar het Europese voorstel voor een CO2-taks aan de grenzen zal andere regio's van de wereld mogelijk aanzetten om een eigen systeem voor koolstoftarifering te creëren.

Lees de volledige analyse

Wil je meer weten over koolstoftarieven en of dit een doeltreffend instrument is om de economie koolstofarm te maken? Lees dan de volledige analyse hier.

Een nieuw tijdperk breekt aan voor de vrijwillige koolstofmarkt

Na jarenlang treuzelen komt vrijwillige CO2-compensatie mogelijk opnieuw op de agenda te staan. Hierna volgt een overzicht van wat bedrijven en particulieren moeten weten om hiervan al dan niet gebruik te maken.

  • Vrijwillige CO2-compensatie is een laatste redmiddel om de resterende uitstoot van een bedrijf te neutraliseren tot er een alternatieve technologie beschikbaar komt op de markt of tot ze financieel haalbaar wordt.
  • Er is momenteel een brede waaier aan private en overheidsinitiatieven om vrijwillige koolstofmarkten te ontwikkelen waarop CO2-compensaties worden verhandeld. Ze geven meer geloofwaardigheid en liquiditeit aan de compensatieregelingen - twee kenmerken die bijzonder geapprecieerd worden door de private spelers. Er moet echter nog meer gebeuren om de transparantie te verhogen en de gegevens vlotter beschikbaar te maken.
  • Artikel 6 van het klimaatakkoord van Parijs dat op de COP26 werd aangenomen moet bijdragen aan een verbetering van de geloofwaardigheid van de vrijwillige koolstofmarkt.
  • Gemiddeld genomen zijn de prijzen voor CO2-compensatiecredits nog te laag om de bedrijven echt aan te zetten om meer te investeren in groene technologie. Er zijn echter grote verschillen tussen categorieën en soorten credits.
  • Het zou verkeerd zijn om te denken dat de vrijwillige handel in CO2- compensatiecredits de oplossing is voor de klimaatcrisis. Bedrijfsleiders moeten beschuldigingen van greenwashing absoluut vermijden.

Lees de volledige analyse

Meer weten over vrijwillige koolstofmarkten en het gebruik ervan door bedrijven? Lees de volledige analyse hier.

Wil jij een changemaker worden?