Economie

17 augustus 2017

Bedreigen elektrische wagens de Europese automobielsector?

De ontwikkeling van de elektrische wagen dreigt de automobielmarkt grondig te veranderen in de komende jaren, zowel wat betreft de vraag als het aanbod. Momenteel is het merendeel van de consumenten nog niet klaar voor de omschakeling naar een elektrische wagen, omwille van een te hoge prijs, onbevredigende resultaten of een te lange laadtijd. De technologische evolutie en schaalvoordelen zouden hier echter verandering in kunnen brengen. Wat betreft het aanbod zal er ook een drastische wijziging moeten plaatsvinden. De nadruk zou hierbij kunnen worden gelegd op een verhoogde automatisering en grondstoffen. Rekening houdend met de verschillende perspectieven, kunnen we ons inbeelden dat 100% van de nieuwe wagens elektrisch zullen zijn tegen 2035.

Wat moet u onthouden?
  • Technologische ontwikkelingen zouden het opladen moeten vergemakkelijken, de autonomie verhogen en zorgen voor lagere prijzen wat de vraag stimuleert.
  • De productieketen zou meer gebruik maken van externe leveranciers en minder afhankelijk zijn van arbeid.
  • Europa heeft nog geen leidende rol in de productie van elektrische wagens en de export zou kunnen afnemen in de nabije toekomst.

Lees hier de volledige analyse