Economie

1 oktober 2018

Eurozone Quarterly

Deze trimestriële publicatie is het gezamenlijke werk van de economen van het eurozone-team van het departement Economic Research van ING Groep. Het bevat de vooruitzichten van ING voor de belangrijkste eurolanden, alsook een speciaal topic over de eurozone als geheel en een bladzijde over de Europese residentiële vastgoedmarkt.

Mature conjunctuurfase?
  • De economie van het eurogebied blijft een behoorlijke groei vertonen, maar het tempo van de groei zal naar verwachting in de komende twee jaar afnemen.
  • De internationale omgeving is minder positief geworden. Tegelijkertijd zorgen een aantal politieke obstakels voor onzekerheid over de groeivooruitzichten.
  • We voorspellen nog steeds dat de bbp-groei in de eurozone dit jaar 2,0% zal bedragen.
Lees de volledige studie
Meer info?

Volg onze economische updates op onze pagina.