Economie

11 juni 2018

Hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg eruit?

De Belgische gezondheidszorg staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Zo doet de vergrijzing van de bevolking de vraag naar (bovendien ook vaak dure) behandelingen stijgen. De nieuwste generatie geneesmiddelen is zeer doeltreffend maar ook erg duur. Patiënten zijn assertiever en veeleisender geworden. En de nieuwe generatie van artsen wil een betere work-life balance.

De studie

ING heeft het initiatief genomen om een denkoefening rond dit thema te organiseren samen met een aantal Belgische key opinion leaders in de sector.

Onder leiding van het gerenommeerde Antares Consulting, werd de huidige Belgische situatie geanalyseerd en afgezet tegenover hervormingen die reeds zijn gerealiseerd in andere Europese landen.

De bevindingen werden gebundeld in een studie: ‘De uitdagingen van het Belgische ziekenhuissysteem in het licht van internationale ervaringen’

De studie komt onder andere tot de volgende conclusies:

  1. Het is mogelijk om de kosten voor gezondheidszorg onder controle te houden én de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
  2. Uit de buitenlandse voorbeelden blijkt dat de gelijktijdige en inclusieve hervorming van de zorgverstrekking buiten de ziekenhuizen, cruciaal is voor een succesvolle hervorming van het ziekenhuissysteem zelf.
  3. De hervorming moet het beheer van de gezondheidszorg als geheel aanpakken.


Hebt u interesse in de volledige studie?

De voorstelling

De studie werd op woensdag 8 februari 2017 voorgesteld in de hoofdzetel van ING.

De grote aanwezigheid van belangrijke stakeholders van de Belgische ziekenhuissector illustreert de belangstelling voor dit brandend actuele onderwerp.

De presentatie van de studie werd voorafgegaan door een opvallende en uitgebreide inleiding van de heer Bert Winnen, kabinetschef van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block.

Bekijk hier de foto’s van het evenement.

Hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg eruit?

Ontdek hoe enkele directieleden van ziekenhuizen die de conferentie hebben bijgewoond de toekomstige hervormingen van de gezondheidszorg inschatten.

Meer info?

Als u de volledige studie wenst te ontvangen en op de hoogte wenst te blijven van onze evenementen of initiatieven rond gezondheidszorg,