Economie

20 juni 2017

De toekomst van treasury in België

Karen Van den Driessche

Assistent treasurer bij Avnet en voorzitster van ATEB

Het treasurylandschap is de voorbije jaren aanzienlijk geëvolueerd, en dat heeft ook gevolgen gehad voor de treasurer. Wij vroegen ons af wat exact die gevolgen waren. Waarom is België nog altijd de perfecte draaischijf voor treasury? Michel Verholen en Karen Van Den Driessche buigen zich over dit onderwerp.

"Vandaag zien we minder centra, maar meer kwaliteit en meer strategische invloed in de richting van het overzeese hoofdkantoor."

Het aantal grootschalige treasurycenters in België is de voorbije jaren afgenomen. “Een tiental jaar geleden waren de meeste treasurycenters in België belangrijke operationele centra. Vandaag zien we echter hoofdzakelijk centra met een kleinere impact”, legt Karen Van Den Driessche uit.

Deze evolutie is gedeeltelijk beïnvloed door de beslissing van de Belgische regering om het statuut van coördinatiecentra op te heffen. Op zich was dit niet noodzakelijk een slechte zaak. Integendeel. “De vorige treasury's waren meer op het operationele niveau toegespitst, hoofdzakelijk omwille van de minimumlimiet voor personeel. Vandaag zien we minder centra, maar meer kwaliteit en meer strategische invloed in de richting van het over-zeese hoofdkantoor”, aldus Michel Verholen.

Evolutie van treasury's

Van eind de jaren '90 tot 2008, net voor de financiële crisis, werd er heel wat gediscussieerd over de locatie van treasurycenters, vaak geïnspireerd door wijzigingen in de belastingwetgeving. Toen de crisis toesloeg, waren bedrijven verplicht om hun plaats in de nieuwe, snel veranderende economische omstandigheden te vinden. Veel bedrijven deden een beroep op hun treasuryteams om hen te helpen de vele nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.

Het fiscale stelsel van een land heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld bij het kiezen van de locatie voor een treasurycenter, maar de nieuwe economische wereld vroeg meer transparantie en centralisering van alle informatie. Daar heeft treasury in het verleden precies naartoe gewerkt. Hierdoor konden treasuryteams zich meer strategisch gaan opstellen. Bovendien konden treasuryteams dankzij de technologische evolutie en automatisering samenwerken met kleinere, efficiëntere teams. “Het model waarin regionale treasury's strikt operationeel zijn, is voorbijgestreefd. Om de cruciale rol van treasury te benadrukken, is het gemakkelijker geworden om projecten te laten goedkeuren die meer transparantie creëren, zoals inspanningen om meer activiteiten binnen de bedrijfsteams te centraliseren.”

Waarom België de perfecte draaischijf voor treasury is
“België heeft meer te bieden dan enkel een aantrekkelijk fiscaal klimaat”

De wijzigende dynamieken en vragen hadden een positieve invloed op de rol van België in de treasurybusiness. “België heeft meer te bieden dan enkel een aantrekkelijk fiscaal klimaat. Belgische treasurers zijn hoog gekwalificeerd en beschikken over een aantal sterke bekwaamheden.

Bovendien begrijpen Belgische werknemers de internationale complexiteiten van andere regio's. Door de combinatie van deze factoren, is België de perfecte draaischijf voor internationale treasury, en dat is exact de reden waarom vele treasurycenters in België voor de Aziatische en Afrikaanse markt verantwoordelijk zijn. We zijn zelfs geëvolueerd naar het houden van treasuryhoofdvestigingen hier in plaats van in het land van oorsprong”, legt Karen uit.

Michel Verholen bevestigt deze evolutie: “Heel wat landen die aan België grenzen, hebben een gelijkaardig aanbod wat bekwaamheden betreft, maar zodra de zaken wat ingewikkelder worden, blijkt meteen de voorsprong van Belgische werknemers. Dit heeft deels te maken met onze unieke positie: enerzijds zijn we verbonden met de Anglo-Amerikaanse regio en anderzijds begrijpen we de cultuur en de denkwijze in Zuid-Europese landen. Wij vormen de perfecte combinatie voor beide werelden.”

Belastingstelsel

Als een internationale onderneming alleen naar de fiscale situatie kijkt, dan kan België al snel niet de beste leerling van de klas lijken. “Het probleem is dat we een behoorlijk hoog belas-tingtarief hebben, maar tegelijk bieden we voor bepaalde groepen heel wat uitzonderingen. Daar moet verandering in komen. We moeten de verschillende regels en uitzonderingen zien kwijt te raken, en ervoor zorgen dat België een duidelijk, stabiel en transparant fiscaal klimaat heeft, met een aantrekkelijk belastingtarief”, zegt Michel.

Gelukkig is het belastingstelsel niet langer de enige factor die belangrijk is voor internationale ondernemingen die op zoek zijn naar een locatie om een treasurycenter te openen. “België is een fantastische plaats om te wonen, met uitstekende faciliteiten, gezondheidszorg en onderwijs. Daarbovenop zijn Belgische werknemers harde werkers en zijn ze zeer bekwaam. Maar we moeten ons land beter aan de man brengen. Het is geen verrassing dat we heel wat Belgische treasurers aantreffen die in aangrenzende landen zijn tewerkgesteld, en dit net omwille van hun bekwaamheden. Indien we de perceptie van ons land kunnen verbeteren en een aantrekkelijker belastingtarief kunnen aanbieden, dan zouden er nog meer goede redenen zijn om in een treasurycenter in België te investeren.”

Meer weten?