Economie

30 juni 2020

Coronavirus, wat is de economische impact? Welke strategie volgen?

Luc Charlier

Luc Charlier

Strategist

Philippe Ledent

Philippe Ledent

Expert Economist

Coronavirus laat de beurzen niet onberoerd. Onze experts analyseren de situatie en maken de balans van de te volgen strategie.

Ruben Smets, beleggingsexpert, maakt de balans op

Financiële repressie 2.0: The Fast & the Furious!

Beleggers zijn sinds de tweede helft van maart weer bereid om risico’s te nemen, nu het ernaar uitziet dat het dieptepunt van de wereldwijde recessie bereikt is, nadat overheden en centrale banken de kredietverschaffers, markten en bedrijven in een ongezien tempo overspoeld hebben met goedkope leningen (meer dan 9 biljoen dollar). De snelste beurscrash ooit (-34% in euro op een maand tijd) werd gevolgd door het snelste herstel (+35%)! De wereldwijde beurzen zijn gestegen tot het niveau van februari, toen het coronavirus zich snel begon te verspreiden buiten China, en de markten zijn op minder dan 100 dagen tijd van recessie en depressie naar herstel en euforie gegaan!

"De markten zijn op minder dan 100 dagen tijd van recessie en depressie naar herstel en euforie gegaan!"

Soms lijkt het wel alsof de pandemie zich nooit voorgedaan heeft! Het is dan ook erg waarschijnlijk dat de risicoaversie zal toenemen in de tweede helft van het jaar en dat de volatiliteit opnieuw zal toeslaan op de financiële markten. Het is duidelijk dat de overvloed aan liquiditeit - de M2, een brede indicator voor de geldhoeveelheid, is het sterkst gestegen in de VS (+23%) sinds de Fed de in 1960 gestart is met het bijhouden van de gegevens – een immense opwaartse druk zet op de aandelenkoersen. Maar doet dit niets af aan de vrees dat de rally geen lang leven beschoren is zodra de markt oog begint te krijgen voor de onderliggende kerncijfers van de economie en de bedrijven. De peilingen wijzen er niet echt op dat de consument al bereid is om meer uit te geven, gelet op de snel oplopende werkloosheid en het gevaar van een tweede besmettingsgolf. Het feit dat de bedrijven hun winstprognoses niet halen toont bovendien aan hoe moeilijk ze het tijdens de pandemie gehad hebben, een uitdaging die wellicht ook in de volgende verslagperiode aan de orde zal zijn. De meest recente prognose gaat uit van een daling met 25% van de wereldwijde winst per aandeel in 2020! 

In deze omstandigheden wordt er nog altijd te veel risico genomen, wat grotendeels gevolg is van de financiële repressie van de centrale banken, die de obligatierente zo laag mogelijk houden. Beleggers kunnen uiteraard de buitensporige volatiliteit op de beurs in vergelijking met obligaties negeren als ze dat wensen, maar het zou verrassend zijn als er geen beurscorrectie komt in de zomerperiode. In dit klimaat van lage groei is het aangewezen om te blijven beleggen in aandelen en obligaties van ondernemingen met solide winstcijfers, die voordeel halen uit de structurele veranderingen die de pandemie veroorzaakt in onze manier van leven.

  • Op de beurs zijn deze aandelen doorgaans terug te vinden zijn, qua beleggingsstijl, bij de kwaliteitsaandelen en groeiaandelen, en qua sectoren in de gezondheidszorg, basisconsumptie en IT
  • Op de obligatiemarkt wordt er dus best gekozen wordt voor obligaties met een investment grade rating (overheids- en bedrijfsobligaties) aangezien de financieringsvoorwaarden nog altijd gunstig zijn voor bedrijven met een sterk financieel profiel.
  • Op de grondstoffenmarkt wordt goud steeds meer gezien als een alternatief voor riskantere activa en een bescherming tegen instabiliteit op de financiële markten.
"Blijven beleggen in aandelen en obligaties van ondernemingen met solide winstcijfers"
Meer weten?