Economie

10 Juli 2018

Monthly Economic Update

Elke maand nemen onze economen de macro-economische situatie onder de loep. Daarbij analyseren ze de impactvolle gebeurtenissen van de afgelopen maand en bespreken ze de mogelijke gevolgen.

Wat te onthouden voor deze maand?
De handelsstrategie van Trump
  • De Amerikaanse economie draait op volle toeren en de werkloosheid is laag. Dit succes zette Trump ertoe aan om een handelsoorlog te starten.
  • De onzekerheid die deze vrees voor een handelsoorlog creëert, houdt negatieve risico’s in voor de financiële markten en voor het vertrouwen van de gezinnen en bedrijven.
  • Wellicht zal dit de wereldeconomie meer schade berokkenen dan het directe effect van de invoerheffingen.


Ontdek de volledige analyse hier (pdf).

Meer info?

Volg onze economische updates op onze Economie-pagina.