Economie

2 februari 2021

Monthly Economic Update

Elke maand nemen onze economen de macro-economische situatie onder de loep. Daarbij analyseren ze de impactvolle gebeurtenissen van de afgelopen maand en bespreken ze de mogelijke gevolgen.

De hoop op een gesynchroniseerd wereldwijd herstel neemt af

De mogelijkheid van een gesynchroniseerd globaal herstel lijkt vandaag iets onwaarschijnlijker. De vaccinatieprogramma’s gaan vlot in de VS, terwijl het in Europa wat trager gaat. De VS zal daardoor waarschijnlijk het herstel sneller kunnen inzetten.


VS – Mooie vooruitzichten

De Amerikaanse economie startte 2021 vanuit een zwakkere positie. Zo waren de kleinhandelsverkopen zwak op het einde van 2020, terwijl de economie 140.000 banen verloor in december. De huidige inperkingsmaatregelen blijven bovendien wegen op het sentiment en de bedrijvigheid. We vermoeden dus dat de economie het moeilijk zal hebben in het eerste kwartaal. De vooruitzichten voor de periode daarna zijn echter beter. De VS voert gemiddelde één miljoen vaccinaties per dag uit en president Biden belooft meer middelen om het proces op te voeren tot 1,5 miljoen en mogelijk zelfs 2 miljoen per dag. Het warmere weer in het vooruitzicht en het reeds dalend aantal ziekenhuisopnamen stemt ons optimistischer over de economie in het tweede kwartaal.

"We verwachten sterke consumptie, meer overheidsstimulus en hoge activiteit in de bouwsector…"

Eurozone – Een zwak begin van 2021…

De eerste economische gegevens voor het eerste kwartaal wijzen op enige verzwakking in vergelijking met het laatste kwartaal van 2020. De Duitse Ifo-indicator is in januari sterker gedaald dan verwacht, waarbij zowel de inschatting van de huidige omstandigheden als de verwachtingen zijn afgezwakt. Ook het consumentenvertrouwen in de eurozone is in januari teruggevallen, terwijl de samengestelde PMI daalde van 49,1 in december naar 47,5. Nu de meer besmettelijke varianten zich over het continent verspreiden, zijn in verschillende landen de inperkingsmaatregelen opnieuw verscherpt. Tegelijkertijd blijft de vaccinatiecampagne teleurstellen. En het lijkt onwaarschijnlijk dat herd immunity in de gehele eurozone zal bereikt worden vóór het vierde kwartaal. Een moeizaam begin van het jaar dus. Maar aangezien de meest kwetsbare personen waarschijnlijk tegen eind april zijn ingeënt, ziet het er nog altijd naar uit dat de inperkingsmaatregelen dan versoepeld kunnen worden. Vanaf het tweede kwartaal kan de economie dus nog altijd steviger groeien.

"We verwachten 3,5% groei in 2021, wat lager is dan de consensus."

Meer info?