Economie

12 mei 2020

Monthly Economic Update

Elke maand nemen onze economen de macro-economische situatie onder de loep. Daarbij analyseren ze de impactvolle gebeurtenissen van de afgelopen maand en bespreken ze de mogelijke gevolgen.

Ontdek de analyse van Peter Vanden Houte.

Covid-19: het begin van een nieuwe fase

Terwijl de recentste economische indicatoren een duidelijker beeld scheppen van de omvang van de economische crisis in de wereld, zijn sommige Europese landen al de volgende fase van de Covid-19-pandemie ingetreden: de geleidelijke afbouw van de quarantainemaatregelen. Andere landen, zoals de Verenigde Staten, zullen in de komende weken volgen. Deze versoepeling van de maatregelen neemt iets meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien en verloopt ook geleidelijker. Bijgevolg is het nog te vroeg om te verwachten dat alles weer zoals voeger wordt, en een gedeeltelijke terugkeer van de quarantainemaatregelen is niet uitgesloten.

Op dit moment laat de geplande heropening uitschijnen dat het ergste van de economische recessie achter de rug is. Maar de beschikbare gegevens tonen aan dat de schade van de crisis groter is dan verwacht. Het gros van de Westerse landen zullen hun grootste economische krimp sinds de jaren ‘30 incasseren.

In de eurozone:

  • Het bbp is in het eerste kwartaal van 2020 met 3,8% gedaald op jaarbasis, hoofdzakelijk vanwege de twee weken quarantaine in maart.
  • We gaan nu uit van een daling van 8% van het bbp dit jaar. Volgend jaar verwachten we een stijging van 4,0%. Maar dit veronderstelt wel dat de fouten van na de financiële crisis niet herhaald worden en het begrotingsbeleid redelijk expansief blijft. We schatten bovendien dat we tot 2024 zullen moeten wachten voor de economische productie weer op het niveau van eind 2019 zal komen.

In de Verenigde Staten:

  • De economie en de arbeidsmarkt zijn allebei ingestort.
  • De laatste index van het ISM voor de industrie is gedaald tot een historisch laag niveau, terwijl de component werkgelegenheid zich op het laagste peil sinds 1949 bevindt.
  • Na een krimp van 1,2% in het eerste kwartaal van 2020 (4,8% geannualiseerd), verwachten we dat de economie met ongeveer 10% k-o-k (40% k-o-k geannualiseerd) zal krimpen in het tweede kwartaal van 2020.

In China:

  • De Chinese regering kwam met een nieuwe relanceplan voor de dag, het ‘New Infra’ plan. Het plan bestaat uit 22.000 projecten, voor een totale waarde van 49,6 miljard yuan over verschillende jaren, waarvan 8 miljard yen te investeren in 2020.


Meer info?