Economie

21 juli 2017

De sector van assistentiewoningen: uitdagingen en succesfactoren

Dat het aantal senioren de komende jaren sterk zal toenemen (vergrijzing) is geen nieuwe bevinding. In het bijzonder is dit het geval voor het aandeel van de 80-plussers. De vergrijzing heeft vandaag al een enorme invloed op de financiering van zowel de zorg als van de pensioenen.

Nochtans ligt de grootste impact van de veroudering (verzilvering) in de toekomst. Tegen 2040 zal het aantal 80-plussers verdubbelen tot 1.200.000 terwijl het aantal rusthuisbedden in verhouding blijft verminderen.

“De huidige politiek moedigt ouderen aan om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen waarbij ze een beroep kunnen doen op zorg aan huis. Voor senioren is het echter niet altijd evident om op een veilige en kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde leefomgeving te blijven wonen. De nood aan zorg en ondersteuning neemt gradueel toe. Assistentiewoningen kunnen deze behoefte invullen. Ze houden rekening met de verminderde mobiliteit en bieden tevens toegang tot zorg en huishoudelijke diensten. Het aantal assistentiewoningen is bijgevolg aan het stijgen en deze tendens zal nog toenemen in de toekomst,” legt Julien Manceaux, Senior Economist ING België, uit.

Naast een oplossing die zorgt voor een maximale levenskwaliteit voor senioren brengt de nood aan assistentiewoningen ook opportuniteiten met zich mee voor investeerders. Het gunstige btw-tarief van 12% in plaats van 21% geeft hierbij een extra duwtje in de rug. Desondanks is het succes van een groep van assistentiewoningen niet altijd gegarandeerd. Assistentiewoningen kunnen met leegstand geconfronteerd worden. Als investeerder is het daarom zeer belangrijk inzicht te hebben in de markt van assistentiewoningen en de juiste keuze te kunnen maken.

Daarom nam ING België het initiatief om samen met Probis een studie uit te voeren over de assistentiewoningen in België. Kris Liesse, Directeur Business Center Antwerpen Haven - Real Estate & Institutionelen ING België, licht toe: “Net als voor de woonzorgcentra, is ING België is een belangrijke partner van de diverse spelers in de sector van de assistentiewoningen. Deze studie verschaft niet alleen onszelf een beter inzicht in de sector, maar biedt ons ook de mogelijk om onze klanten van geprivilegieerde informatie te voorzien. Hierdoor kunnen ze een stap voor blijven, zowel in hun privé als professioneel leven.”

Het onderzoek is vierledig:

  1. In een eerste luik wordt stilgestaan bij de definiëring van een assistentiewoning alsook het wettelijk kader per regio.
  2. Het tweede luik brengt het regionale (on)evenwicht tussen vraag en aanbod in kaart.
  3. Het derde luik omvat een kwalitatief onderzoek bij bestaande exploitaties en gaat verder in op de kritische succesfactoren van een geslaagd project.
  4. Het vierde luik bestaat uit een empirische benchmarkstudie waarbij gefocust wordt op de prijszetting en oppervlakte.

Lees hier de volledige analyse.


Kriss Liesse, Directeur Business Center ING vertelt in de video over de valkuilen bij assistentiewoningen.

En het aantal Belgen tussen 65 en 80 jaar zal tegen 2036 met nog 50% stijgen tot 2.100.000.

Meer info?

Bent u betrokken bij of werkt u in de gezondheidssector? Onze Relationship Managers en National Managers helpen u verder bij al uw uitdagingen.