Economie

22 juni 2018

Rusland: hoe oogt de economische toekomst?'

Met vier keer de oppervlakte van de Europese Unie en drie keer het bbp van België is Rusland niet alleen een politiek zwaargewicht, maar ook een niet te verwaarlozen handelspartner voor ons land.

De groei van de Russische economie leed de afgelopen jaren onder de Westerse sancties en de instorting van de olieprijs, waardoor het land van 2014 tot 2016 een recessie doormaakte. De vooruitzichten voor 2018 en 2019 zijn gematigd positief en we voorzien een groei van 2% in 2018.

Rusland is met zijn 17,1 miljoen km² (bijna vier keer de oppervlakte van de Europese Unie) het grootste land ter wereld. In economische termen zijn de verhoudingen echter anders. Dat komt onder meer door de heel lage bevolkingsdichtheid: het land telt ‘amper’ 147 miljoen inwoners, ongeveer even veel als Frankrijk en Duitsland samen.

In 2017 bedroeg het bbp van Rusland 91.650 miljard roebel, wat tegen de toenmalige wisselkoers overeenkomt met 1.356 miljard euro. Daarmee situeert de Russische economie zich qua omvang tussen Spanje en Italië en is ze iets meer dan drie keer groter dan de Belgische. Deze cijfers moeten we echter corrigeren, omdat de wisselkoers het lagere prijspeil in Rusland niet goed weerspiegelt. Op basis van de koopkrachtpariteit kunnen we evenwel besluiten dat de economische activiteit in Rusland die van Duitsland benadert.

De sectoren van de Russische economie

De Russische economie wordt uiteraard gedomineerd door olie en gas en de energiesector in het algemeen. Begin dit jaar produceerde het land immers 10,5 miljoen vaten olie per dag, 12,9% van de wereldwijde productie. De gasproductie is goed voor 60 miljoen m³ per maand. De energiesector is ook van levensbelang voor de Russische overheidsfinanciën, want die levert meer dan de helft van de inkomsten van de Russische staat. Dat verklaart meteen waarom zowel de economische groei, de overheidsfinanciën als de wisselkoers nauw verbonden zijn met de olieprijzen.

Gematigd positieve vooruitzichten
“Wij verwachten 2% bbp-groei in 2018”

Nadat de Russische economie tussen 2014 en 2016 door een recessie was gegaan, was er in 2017 opnieuw groei. Voor 2018 zijn wij, gelet op de hogere olieprijzen en de solide PMI, relatief optimistisch.

Het bbp groeide met 1,3% jaar-op-jaar in het eerste kwartaal van 2018. Wij verwachten over het volledige jaar een toename van 2%, ook al zijn er een aantal risico’s, zoals het effect van de recente spanningen en het verloop van de wisselkoers.

Ook de gezinsbestedingen wakkeren de groei wellicht aan, want de reële lonen stijgen. Voornamelijk dankzij loonsverhogingen bij de overheid en het consumentenvertrouwen dat op het hoogste niveau staat sinds begin 2014.

Bovendien bleef de consumptieprijsinflatie, die begin dit jaar een dieptepunt van 2,2% bereikte, de drie afgelopen maanden stabiel op 2,4%. De inflatie blijft dus historisch laag en blijft ver onder de 4% waar de centrale bank naar streeft, maar de ontwaarding van de roebel kan import duurder maken. 

In deze video analyseert Charlotte de Montpellier, econoom bij ING België, de voornaamste kenmerken van de Russische economie.

Ontdek de volledige studie