Economie

14 maart 2018

Ziekenhuisverblijven efficiënt beheren, een studie op basis van internationale ervaringen

Belgische ziekenhuizen hebben de laatste jaren flink aan hun beheermodel moeten sleutelen. De medische toepassingen en normen evolueren, de budgetten worden krapper, er worden nieuwe systemen uitgedacht voor opname enzovoort. De sector moet continu het hoofd bieden aan tal van veranderingen

Het efficiënte beheer van ziekenhuisverblijven en de toekomstige capaciteit van ziekenhuizen (of die nu wordt berekend in aantal bedden of op een andere manier) is een onderdeel van de problematiek.

ING besloot om in dat verband, net als in 2017, mee te werken aan een collectieve denkoefening rond dit onderwerp, samen met meerdere deskundige Belgische experten.

Dat resulteerde, via het concept 'health prospectING’, in een nieuwe studie van ANTARES Consulting. Die omvat twee grote delen.

  • Het eerste deel maakt een actuele stand van zaken op van diverse aspecten van de Belgische gezondheidszorg. Dat gebeurde aan de hand van enkele indicatoren waarmee een vergelijking mogelijk is met gelijksoortige systemen in de ons omringende landen en de gegevens van de vorige studie van 2017.
  • Het tweede deel behandelt de efficiëntie van de ziekenhuisverblijven op basis van internationale ervaringen. Aan bod komen de financiering, de technologie, de rol van de ziekenhuisarts en de voorbereiding van het ontslag van patiënten.

De studie besluit met enkele aanbevelingen die er uitsluitend op gericht zijn het debat over het thema te bevorderen.

Wilt u de volledige studie lezen?

De studie komt tot drie belangrijke conclusies:

  1. Het gaat er niet zozeer om minder uit te geven, maar wel op een betere of andere manier.
  2. Het ziekenhuis is niet alleen een onmisbare schakel in de zorgketen. Het maakt ook deel uit van een netwerk waarin tevens alle processen vóór en na het ziekenhuisverblijf moeten worden opgenomen.
  3. Er zijn nieuwe beroepen en processen nodig.

Bent u betrokken bij of werkt u in de gezondheidssector?

Onze Relationship Managers en National Managers helpen u graag verder met al uw toekomstige uitdagingen.