Economie

1 december 2016

ING brengt jaarlijks trendrapport over ouderenzorg uit

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in de toekomst nog een toegankelijke en kwalitatieve ouderenzorg is? Het antwoord is niet eenvoudig. Reden te meer om de sector goed in de gaten te houden. ING en Probis zullen daarom een jaarlijks trendrapport uitbrengen. De eerste editie verschijnt in februari 2017. We geven u alvast een eerste blik op de sector in dit artikel.

Hervorming van financiering

“De overheid moet investeren in ouderenzorg en dat betekent keuzes maken en budgetten durven te herschikken”, aldus professor Pacolet, Hiva KULeuven.

Hoewel de professor aandringt dat er geen reden tot ongerustheid is, heeft de sector zelf toch wel wat kopzorgen. Michel Van Stallen, CEO van Dorian Group: “Iedereen moet vechten om geld bijeen te krijgen. De RVT-financiering (Rust en Verzorgingstehuis) blijft sinds 2012 achterwege. Het gevolg is dat instellingen werken met middelen die ze eigenlijk niet hebben.”

Johan De Muynck, directeur van Zorgbedrijf Antwerpen, valt hem bij: “Het huidige financieringssysteem is veel te complex.” Een hervorming kan eventueel leiden tot meer efficiëntie en transparantie. Zo opteert de overheid in de sector van personen met een handicap voor een persoonsvolgend budget. Daarmee kan de cliënt zelf de nodige zorgen betalen. Maar is zoiets ook mogelijk in de ouderenzorg?

Uitdagingen van thuiszorg

De ouderenzorg heeft namelijk een andere dynamiek dan zorg voor personen met een handicap. Zo stellen veel senioren de verhuis naar een woonzorgcentrum (WZC) zolang mogelijk uit. Dat betekent dat de thuiszorg daarop moet afgestemd zijn. In een residentiële setting zijn de organisatie en communicatie tussen verschillende zorgactoren gemakkelijker omdat je ze daar samen hebt. In de thuiszorg ligt dat anders. “Hoe kan je de zorgactoren bij thuiszorg gecoördineerd laten samenwerken? Hoe pakken we vereenzaming aan? Thuiszorg brengt nieuwe uitdagingen met zich mee”, aldus Patrick Vrydaghs, Business Unit Manager Eldery Care bij Corilus. Er zullen verschillende opvangvormen nodig zijn, zoals assistentiewoningen, kortverblijven, nachtopvang enzovoort. Op die manier kunnen mantelzorgers even ontlast worden.

Thuiszorg heeft ook impact op de werknemers. Als senioren pas op latere leeftijd naar een woonzorgcentrum gaan, is hun zorgvraag dikwijls groter. Dit zal de druk op de werkvloer nog vergroten.

Technologie in combinatie met een menselijke aanpak

Ook nieuwe technieken en digitalisering spelen een belangrijke rol in de organisatie van de ouderenzorg. Technologie is heel belangrijk bij het aanbieden van gevarieerde zorg door verschillende zorgactoren. Zowat 50 procent van de woonzorgcentra heeft de zorgdossiers en medicatieverstrekking gedigitaliseerd. De Vlaamse overheid heeft hierop ingezet door budgetten vrij te maken voor platforms zoals Vitalink, eHealth enzovoort. Er wordt de komende jaren dan ook een stroomversnelling verwacht.

Er zijn ook steeds meer hulpmiddelen voor de cliënten, zoals systemen met valpreventie of alarmknoppen. Dat vergemakkelijkt het zelfstandig blijven leven.

Johan Demuynck benadrukte dat een warme, menselijke aanpak onmisbaar is en daar stevig op ingezet moet worden. “Technologie die bijvoorbeeld toelaat patiënten sneller te wassen, betekent niet dat de zorg beter is. Quality time betekent ook quantity time.”

Wat brengt de toekomst

Er zijn op dit moment ingrijpende evoluties bezig in de sector van de ouderenzorg. Het is dus belangrijk dat zowel de overheid als de zorgverleners hier oog voor hebben. Om de vergrijzing op te vangen, zal een divers aanbod nodig zijn. Enkel op die manier kunnen cliënten een geïnformeerde keuze maken voor thuiszorg, een residentieel verblijf of een mengvorm.

Ouderenzorg moet daarnaast blijven voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Op de werkvloer is er nu al een grote inzet. Het is dus belangrijk dat de werkdruk niet nog groter wordt. Een even grote uitdaging is de betaalbaarheid van de zorg, zowel voor de individuele cliënt als voor de overheid.

En nu?