Online veiligheid

Word dé anti-geldezel ambassadeur en win!

Vanaf maandag 12 december tot en met zondag 8 januari lanceren we een videowedstrijd rond geldezels. Maak een video voor TikTok en/of een Reel voor Instagram waarin je uitlegt wat een geldezel is en welke gevaren geldezels kunnen lopen en win een elektrische step of de laatste nieuwe iPad.

Wat is een geldezel?

Iemand die zijn bankrekening (en/of debitkaart en codes) uitleent aan criminelen om illegaal verkregen geld (afkomstig van drugs, mensenhandel of fraude) door te sluizen in ruil voor geld, noemen we een geldezel. 

Criminelen proberen vaak mensen in moeilijke financiële situaties, en vooral dan jongeren, te ronselen als geldezel. Dit gebeurt vaak online, via sociale media waar alleen jongeren op aanwezig zijn. Maar jongeren worden ook aangesproken aan de schoolpoort of tijdens het uitgaan. 

Welke gevaren kunnen er bestaan voor een geldezel?

Wanneer je je bankrekening uitleent om criminelen te helpen neem je, ook al is het onbewust, deel aan hun criminele activiteiten. Je bankrekening wordt meteen gesloten en je kan geen rekening meer bij de bank openen. Je riskeert ook vervolging, gevangenisstraf en geldboetes. 

Goed om te onthouden: geldezels worden altijd gepakt. Omdat de bank ze zelf opspoort, of omdat het slachtoffer van de fraude eerst een klacht indient bij de bank en de bank zo dan onmiddelijk kan zien naar welke rekening het gestolen geld is overgemaakt.

Neem deel aan de wedstrijd *

  • Maak één of meerdere video’s en/of Reels over geldezels. Leg uit wat een geldezel is en wat de risico’s zijn. Gebruik hiervoor een deel of alle info over het onderwerp, zoals hierboven beschreven. 
  • Publiceer deze op TikTok en/of Instagram met de hashtag #fightingmules tussen 12 december 2022 en 8 januari 2023.
  • Enkel publieke posts komen in aanmerking.
  • De winnaars van de wedstrijd worden gekozen door een onafhankelijke jury. De jury bestaat uit anti-fraude experts, online fraude awareness specialists en sociale media experts. De jury beoordeelt de video's die zijn geplaatst met de hashtag #fightingmules op de volgende criteria: naleving van bovenstaande voorwaarden, video-creativiteit en het vermogen om het publiek te overtuigen van het belang van de boodschap.

Win één van onze prachtige prijzen

De eerste prijs is een elektrische step met bescherming (knie- en elleboogbescherming set) ter waarde van 750 €; de tweede prijs is een iPad 10e generatie, de derde en de vierde prijs zijn een Bol.com voucher met een waarde van 100 € per voucher.