Duurzaamheid

1 oktober 2018

Er is nog ruimte in Limburg voor hernieuwbare energie

Tegen de zomer van 2019 is het grootste zonnepark van de Benelux een feit. Een project van LRM (Limburgse Investeringsmaatschappij), de Stad Lommel en Nyrstar, met de steun van de Vlaamse overheid en ING België.

 

In oktober starten de werken van dit ambitieuze project. Op het 240 hectare groot industrieterrein Kristalpark in Lommel is 100 hectare, of 200 voetbalvelden, voorzien voor 300.000 zonnepanelen. Goed om genoeg groene stroom te produceren voor alle gezinnen in Lommel, Neerpelt en Overpelt. En uiteraard ook voor de bedrijven die zich vestigen op het duurzame industrieterrein. 

De grootste uitdagingen en learnings op een rijtje

  • Creëer vooraf een draagvlak voor uw project . Zet in op stakeholdermanagement. Dat vraagt tijd en energie maar die wint u terug tijdens het vergunningstraject.
  • Schakel specialisten in voor de vergunningsprocedure van een dergelijk groot project.
  • Durf ervoor gaan, denk groot en out of the box: het gaat om noodzakelijke projecten om de energietransitie te realiseren. Out of the box denken is mogelijk tot op beleidsniveau. De overheid beseft dat het moment er nu is om de transitie groots aan te pakken, of we halen de Vlaamse – laat staan de Europese - klimaatdoelstellingen niet.
  • Ja, er is een financiële return op voorwaarde dat uw businessplan positief is. Het ene project is uiteraard risicovoller dan het andere. Zoek dus een financiële partner die u vertrouwt en die meestapt in uw verhaal.
  • Kostprijs project: 66 miljoen euro. Project werd gefinancierd door ING Lease en het leasingcontract van de zonnepanelen eindigt in 2033.

Impact heeft ruimte nodig

Opvallend aan dit project en andere klimaatinvesteringen van LRM is de durf om het verschil te maken. Hun standplaats Limburg speelt daarin een belangrijke rol. Stijn Bijnens, CEO van LRM: “Er is nog ruimte in Limburg, dat is een voordeel, want voor hernieuwbare energie is er ruimte nodig als je impactvol wil werken. Het idee voor dit park lanceerden we in oktober 2016 tijdens de Vlaamse Klimaattop. Er was meteen enthousiasme bij het beleid en de administratie.”

"Investeringen in hernieuwbare energie worden vandaag het gezondste deel van onze portefeuille." Filip Indigne

Zes procent

Het Kristalpark wordt het grootste zonnepark in de Benelux. Het zonnepark zal een capaciteit hebben van 99 MWp. Daarmee vult het 6 procent van de Vlaamse klimaatdoelstellingen van 2020 voor zonne-energie in. Niet mis.

LRM Head of Corporate Affairs Jeroen Bloemen: “Een extra troef zijn de groene stopcontacten op het bedrijventerrein: bedrijven kunnen meteen inpluggen op het zonnepark. Dat is uniek. We leggen het park eerst aan op de grond, met de bedoeling op termijn ook nog eens evenveel zonnepanelen op de daken van de bedrijven te installeren.”

Het verhaal van de lentevuurspin

In 2016 leek het wel alsof de sterren allemaal goed stonden voor dit project, tot de lentevuurspin opdook. Het terrein waar het park zou komen, bleek ook de habitat van een unieke spinnen-, insecten- en vlinderpopulatie. Toen de plannen voor het park bekend raakten, kwam er protest vanuit lokale natuurverenigingen en Natuurpunt Vlaanderen. Stijn Bijnens:“ Toen we werden geconfronteerd met hun bezwaren stonden we voor een dilemma. Enerzijds had je die bijzondere biotoop, anderzijds stond dit terrein wel ingetekend als industriegrond. Omdat we niet vinden dat ecologie en economie elkaar uitsluiten gingen we samen met Natuurpunt Vlaanderen en lokale natuurverenigingen op zoek naar een oplossing.”

"Er is nog ruimte in Limburg, dat is een voordeel, want voor hernieuwbare energie is er ruimte nodig als je impactvol wil werken." Stijn Bijnens

Getting things done

Na anderhalf jaar onderhandelen bereikte men een compromis op waar alle partijen zich in konden vinden. Stijn Bijnens: “We hebben de groenbuffer verbreed zodat de lentevuurspinnen hier ongestoord verder kunnen leven.” Dit compromis kreeg kritiek van ondernemingsorganisaties omdat deze een precedent zou scheppen voor toekomstige projecten. Een kritiek die Stijn Bijnens kordaat pareert. “Ja, het klopt dat we een stuk industriegrond hebben opgeofferd ten voordele van natuur, maar dit compromis had wel tot gevolg dat er tijdens de vergunningsprocedure geen bezwaren zijn ingediend. Nu gebeurt er wel iets, terwijl een stellingenoorlog tot niets zou geleid hebben. We zijn nogal pragmatisch ingesteld. Getting things done is onze prioriteit.” Jeroen Bloemen vult aan: “Dankzij dit compromis is het bedrijventerrein ook attractiever geworden. Voor kandidaat-bedrijven die meer rechtszekerheid hebben om zich te vestigen zonder risico op bezwaarschriften; en voor werknemers die in een mooiere omgeving aan de slag zullen gaan.”

Zonne-energie als stabiele asset

ING Lease is een van de partners die het project helpt realiseren. De aankoop van de zonnepanelen gebeurt door middel van een contract met ING Lease. Commercieel directeur ING Lease Filip Indigne: “Investeringen in hernieuwbare energie worden vandaag het gezondste deel van onze portefeuille. Projecten met wind- en zonne-energie vormen heel stabiele en goede assets om later te vermarkten. Klanten als de LRM schatten zelf ook heel goed de kracht van deze assets in.” 

Wilt u graag duurzaam ondernemen?