Duurzaamheid

1 oktober 2018

"Dit Batterij-park is een testcase voor de toekomst"

In Limburg gaat het hard met investeringen in hernieuwbare energie. LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij, is de drijvende kracht achter verschillende projecten die van Limburg een pionier op het vlak van duurzaamheid maken. Het batterij-park op Terhills is daar een mooi voorbeeld van. Het werd gerealiseerd samen met ING België. 

Duurzaamheid evolueert van ‘nice to have ‘naar een ‘license to operate’
  • Filip Indigne, commercieel directeur van ING Lease: “Vandaag zien we bij meer en meer bedrijven een sterke evolutie naar duurzaamheid als deel van de strategie, die bijvoorbeeld leidt tot productinnovatie. Duurzame ondernemingen zijn volgens ons het best gepositioneerd om te overleven. Duurzaamheid evolueert van een ‘nice to have ‘naar een ‘license to operate’.”
  • Kostprijs project: 11 miljoen. ING leaset de batterijen tot 2025.

CEO Stijn Bijnens van LRM: “Drie jaar geleden maakten we van klimaat een strategische keuze. Dat leidde tot een klimaatinvesteringsplan dat de Vlaamse klimaatdoelstellingen mee wil helpen realiseren. We doen dit omdat klimaatverandering de uitdaging van de toekomst is en dergelijke projecten meer dan maatschappelijk relevant zijn. Zeker als overheidsinstantie hebben wij daar een voorbeeldrol te vervullen. En ten tweede, ook niet onbelangrijk, omdat er geld mee te verdienen valt. Uiteindelijk willen wij ook winst maken.”

“Natuurlijk kun je geld verdienen met hernieuwbare energie. Anders zouden we het niet doen.” CEO Stijn Bijnens, LRM
Pioniersspirit wordt internationale benchmark

Opvallend aan de klimaatinvesteringen van LRM is de pioniersspirit die eruit spreekt, de durf om het verschil te maken. Stijn Bijnens: “We willen impactvol werken. Daarom leeft er in onze organisatie een cultuur van out-of-the box denken.” Toen werd nagedacht over mogelijke projecten, keek LRM dus niet naar wat al gebeurde op het terrein, maar dacht men een paar stappen vooruit. Dat leidde in mei 2018 tot de opening van het batterij-park van Tesla in de KMO-zone Terhills bij Dilsen-Stokkem, en tot de bouw van het grootste zonnepark van de Benelux in Lommel, dat in de zomer van 2019 opgeleverd wordt. Twee projecten die een internationale benchmark worden. Het zonnepark omwille van de schaalgrootte en de prijs die uiteindelijk 30 procent lager uitviel dan begroot. Het batterij-park omwille van de unieke en innovatieve software om in real time het elektriciteitsnet te balanceren. 

Testcase voor de toekomst

 “Het batterij-park is een uniek project in Vlaanderen en een testcase voor de toekomst”, aldus Bijnens. “Het unieke zit hem in de rechtstreekse aansluiting op het distributienetwerk van Elia om het elektriciteitsnetwerk te balanceren (ervoor te zorgen dat productie en verbruik op het netwerk perfect in balans blijven). Het is duurzaam in die zin dat er nu geen energie meer verloren gaat in tegenstelling tot bij gascentrales die nu vaak worden ingezet. Die zetten bij te veel stroom hun schouw gewoon open, pure energieverspilling dus.”  

 

Als het naburige vakantiepark Terhills in 2020 opent, wordt het batterij-park onderdeel van een door zonnepanelen aangedreven microgrid van het park. 

Sportief dossiertje

Zo’n project moet natuurlijk gefinancierd raken om van start te kunnen gaan. Stijn Bijnens: “Als investeerder stel je de vraag bij een dergelijke fysieke asset: wat financieren we zelf en waar vinden we bancaire ondersteuning? ING België was de meest responsieve bank, ook al was dit vanuit hun standpunt geen evidentie omdat het zo nieuw is. Ze konden dit met niets vergelijken omdat er geen trackrecord is. ING België ging mee in ons verhaal en dit ‘sportief dossiertje’ zoals ik het noem omdat de bank ook zelf gelooft dat duurzaamheid de toekomst is en dit investeringen zijn die moeten gebeuren om stappen vooruit te zetten.”

 

Commercieel directeur van ING Lease Filip Indigne sluit zich daarbij aan: “Omwille van onze jarenlange expertise met klimaatprojecten hebben we dit innovatief maar risicovol project kunnen realiseren. We kennen de markt ondertussen zeer goed en kunnen dus ook het risico goed inschatten. Het batterij-park Terhills van LRM bood ons een goede kans om meer te leren over een sterk groeiende markt.”

 

“Onze lease-portefeuille bestaat ondertussen uit 15% duurzame assets, zoals batterijen, zonnepanelen of windturbines. We zijn hiermee gestart rond 2010. Toen ging het vooral om zonnepanelen voor bedrijven. Ondertussen hebben we de grootste portefeuille aan sustainable assets in België. ING heeft ook de enige leasemaatschappij in België met een dedicated verantwoordelijke voor duurzaamheid. Die kan technisch meedenken en kent de markt goed. Typisch voor lease is dat wij zelf veel contacten hebben met fabrikanten van bijvoorbeeld zonnepanelen, en met de verschillende regulators. Onze kennis van de markt helpt de klant dus echt vooruit”, aldus Indigne.

"Omwille van onze jarenlange expertise met klimaatprojecten zijn dergelijke projecten geen risicoprojecten, we kennen de markt."
Financiële en maatschappelijke return

Voor LRM is dit project een goede investering die zichzelf zal terugverdienen. “Anders zouden we er niet aan beginnen, natuurlijk”, lacht Stijn Bijnens. “Heel concreet zullen we vanaf 2020 dankzij de microgrid een belangrijke besparing realiseren op de elektriciteitsfactuur van het vakantiepark. De exacte financiële return is onmogelijk te bepalen omdat die afhangt van de ontwikkeling van de veilingprijzen bij Elia en van de marktwerking. Komen er bijvoorbeeld nog andere batterij-parken bij? Het is ook een goede investering omdat deze oplossing meehelpt het energiebevoorradingsprobleem op te lossen. Batterijen zijn voor balancing trouwens de meest groene oplossing tot nu toe.”

Wilt u graag duurzaam ondernemen?

> Neem contact op met uw ING-gesprekspartner

> Of doe inspiratie op op onze pagina.