Duurzaamheid

31 maart 2017

Zeven sleutelprincipes om over te stappen op de circulaire economie

Om over te stappen van de klassieke, lineaire economie op de circulaire economie moet de productiemethode worden herzien. Dat is niet onmogelijk! U kunt stukje bij beetje de belangrijkste principes van cradle-to-cradle integreren. Ontdek zeven sleutelprincipes in dit artikel.

Circulaire economie: voor wie?

Praktisch gezien moet de gemeenschap het huidige economische model in vraag stellen om circulaire economie mogelijk te maken. Deze economische verandering richt zich daarom eerder op ondernemingen met een zekere omvang dan op kmo's. Het cradle-to-cradleconcept is daarentegen uitermate geschikt voor start-ups die het kunnen opnemen in de uitwerking van hun businessplan.

Naar analogie met de cycli uit de biologie lijkt circulaire economie in de eerste plaats eerder geschikt voor ondernemingen uit de voedingsmiddelenindustrie in brede zin. Maar ze beperkt zich daar uiteraard niet toe. De zeven sleutelprincipes die we hieronder zullen omschrijven, vormen alle een manier om de circulaire economie toe te passen.

De circulaire economie: 7 sleutelprincipes
 • Ecologisch ontwerp
  Dit is de basis van de circulaire economie. Alle stappen in de levenscyclus van een product (en de onderdelen ervan) worden onder de loep genomen, vanaf de fabricage tot aan de definitieve toepassing, om zo de impact op het milieu te beperken.
 • Territoriale en industriële ecologie
  Het doel is het optimaliseren van lokale grondstoffen, zowel materialen als energie. De energie opwekken die men zelf verbruikt, is hierbij een eerste stap. Pas als tweede stap kan er geruild of samengewerkt worden met andere ondernemingen.
 • Functionele economie
  Hier gaat het om eerder een dienst of een gebruiksfunctie te kopen dan een product. Zo kan men bijvoorbeeld 10.000 kijkuren kopen in plaats van een televisietoestel. Complexe materialen worden op die manier gerecupereerd om nieuwe producten mee te voeden.
 • Hergebruik
  Het product wordt opnieuw in de economische cyclus gebracht in een soort van tweede leven, met behoud van zijn oorspronkelijke functies. Zoals bijvoorbeeld een tweedehandsband. Dit gaat in feite om de groeiende markt van tweedehandswisselstukken.
 • Herstellen
  Dankzij herstelling krijgen defecte producten een tweede leven. Dit principe wordt toegepast in repaircafés, waar computers, huishoudtoestellen, mechanische toestellen, houten voorwerpen, kleding enzovoort worden hersteld.
 • Opnieuw gebruiken
  Dit heeft een dubbele betekenis: voorwerpen krijgen een andere aanwending dan oorspronkelijk voorzien of worden uit elkaar gehaald om de onderdelen ervan opnieuw te verkopen. Van mosterdpot tot glas: een typisch voorbeeld.
 • Recycleren
  Dit is het einde van de cyclus en het begin van een nieuwe. Afval wordt gerecycleerd tot een grondstof die dient voor de vervaardiging van nieuwe producten.

Samengevat, in om het even welke activiteit kunt u met deze aanpak uw businessmodel herzien. Met het oog op de duurzaamheid van uw bedrijf, maar ook om het te ontwikkelen. De doelstelling? Een gezondere groei in harmonie met uw omgeving.

Uw beurt

Wilt u overstappen op de circulaire economie en hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw ING-gesprekspartner. Doe ook wat inspiratie op tijdens een van de talrijke evenementen die we organiseren of ondersteunen. Meer info op ing.be/businessevents.