Duurzaamheid

ING zet zich in voor het klimaat

Klimaatverandering is de grote uitdaging van onze tijd. We hebben hier allemaal een rol in te spelen en concrete acties die we kunnen ondernemen. Banken ook. Daarom zet ING zich elke dag in om te bouwen aan een duurzame toekomst.

En dat zowel via hypothecaire kredieten, financieringen aan bedrijven als de manier van samenwerken, investeren of het beheren van de eigen gebouwen... Alle acties van een bank hebben immers een impact. Elke dag opnieuw zet ING zich daarom in om samen financieringsoplossingen te ontwikkelen die de samenleving nodig heeft om de milieu-uitdagingen aan te gaan en om aan een duurzame toekomst te bouwen. 

Klimaatverandering is vandaag onze uitdaging. We hebben allemaal een rol te spelen. Ontdek welke acties ING onderneemt.

Onze milieuprestaties verbeteren

Eerste stap: ING compenseert sinds 2007 haar CO2-uitstoot. Dit betekent dat alle CO2-uitstoot van haar gebouwen en de zakenreizen van haar medewerkers wordt gecompenseerd door herbebossingsprojecten. Maar ING gaat verder met haar milieuprogramma. Haar gebouwen verbruiken 100% hernieuwbare en lokaal opgewekte elektriciteit. De bank zorgt er ook voor zich duurzaam in te kopen bij haar leveranciers en het beheer van haar afval voortdurend te verbeteren.

Concrete doelstellingen

ING wil (referentiejaar 2014):

  • haar waterverbruik en afval tegen 2022 met 26% verminderen
  • de directe CO2-uitstoot tegen 2022 met 80% verminderen; en 25% tegen 2022 voor emissies gelinkt aan zakenreizen
  • haar energieverbruik tegen 2030 met 65% verminderen

100% hernieuwbare lokaal opgewekte elektriciteit.

De verandering financieren

Als bank heeft ING een essentiële hefboom om de transitie naar een koolstofarme economie te ondersteunen: haar kredietportefeuille. ING wil al haar klanten begeleiden naar meer duurzame oplossingen, zowel multinationals als particulieren. Door rentetarieven te koppelen aan hun duurzaamheidsprestaties bijvoorbeeld. Of door bedrijven te ondersteunen in hun CO2-arme transitie dankzij een geloofwaardige sectorale expertise. Of door particulieren financiering te geven tegen voordelige tarieven om hen te ondersteunen bij energiereductie met onze renovatielening en groene mobiliteit

Concrete doelstellingen

  • ING wil helpen om de particuliere woningmarkt in 2050 energiepositief te maken
  • ING verdubbelt (in 2022 ten opzichte van 2017) de financiering aan bedrijven en sectoren die bijdragen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden
  • ING stopt met steenkoolfinanciering. Bestaande kredieten worden tegen 2025 teruggebracht tot bijna nul
  • ING zal de financieringsportefeuille van de petroleum- en gassector tegen 2040 met 19% verminderen.

1 op 3 renovatieleningen bij ING draagt bij tot de financiering van energiebesparende maatregelen.

Volledig transparant engagement

Er moet nog veel gebeuren om de klimaatuitdaging het hoofd te bieden. ING is zich hiervan bewust en haar ambities op dit gebied zijn helder en transparant.

In september 2021 publiceerde de bank haar eerste geïntegreerde klimaatrapport. Dit geeft de effecten weer van de financieringen op de klimaatverandering. Het laat zien hoe ING klimaatrisico's beoordeelt en vermindert, en belicht de maatregelen die zijn genomen om haar portefeuille af te stemmen op de doelstelling van een netto nuluitstoot in 2050.

Zo ontwikkelde de bank de Terra aanpak: een methodiek om de klimaatimpact van haar kredietportefeuille transparant te maken. Deze aanpak is ondertussen door een dertigtal banken overgenomen. De bank publiceert regelmatig de voortgang die is geboekt door deze aanpak, die klanten helpt bij het begeleiden naar een CO2-arme transitie.

Verder werkt ING nauw samen met overheden, experts en andere banken om de hele financiële sector te helpen de goede kant op te gaan bij het ondersteunen van de Akkoorden van Parijs. ING heeft zich ook aangesloten bij de Net Zero Banking Alliance en begeleidt zo haar klanten richting de doelstelling om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden in plaats van onder 2 graden, om op die manier neutraliteit te bereiken in 2050 in plaats van in 2070.

Meer weten?