Duurzaamheid

Wat als je geen internet had?

Treinkaartjes kopen, in een winkel betalen, naar muziek luisteren of zelfs je soulmate ontmoeten... Digitale technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Toch heeft in 2022 nog steeds 10% van de Belgen thuis geen internetverbinding en weet 55% niet hoe administratieve procedures online kunnen worden afgehandeld (1). Sommige mensen hebben namelijk geen toegang tot digitale instrumenten, terwijl anderen er weinig of niets van kennen en daardoor het risico lopen van digitale uitsluiting.

Bij ING proberen we deze digitale kloof te overbruggen, zodat iedereen zijn plaats kan vinden in een veilige digitale omgeving. Welke belemmeringen bestaan er en welke oplossingen kunnen wij bieden?

1ste belemmering: toegang tot digitale instrumenten

Hoewel de prijzen van smartphones of computers toegankelijker zijn dan een paar jaar geleden, kan een deel van de bevolking het zich niet veroorloven om een elektronisch apparaat te kopen. Deze uitsluiting vindt dicht bij huis plaats en kan een buurman of familielid treffen.

Oplossing: Recycle en doneer apparaten

ING steunt Close The Gap, een internationale non-profitorganisatie die tweedehandse IT-apparatuur, opleidingsprogramma's en technische ondersteuning levert aan projecten in ontwikkelingslanden. In 2020 werden 131.500 apparaten ingezameld en 1356 projecten ondersteund. ING leverde een bijdrage door 3253 apparaten te doneren. 

Infografiek

De concrete impact van het opknappen van een laptop in termen van de vermindering van de CO2-uitstoot

Ook jij kunt een verschil maken:

  • Heb je een bedrijf? Dan kun je ook je ongebruikte computerapparatuur doneren aan Close The Gap, die zal zorgen voor de inzameling, reconditionering en rapportage.
  • Ben je een particulier? Je kan je toestel schenken of doorverkopen in de winkel (als je daar een nieuw toestel koopt), bij het Recyclagepunt (als je boodschappen doet) of bij het Kringlooppunt bij jou in de buurt. Er is altijd een inzamelpunt in de buurt want er zijn er duizenden in België.

2de belemmering: het gebruik van digitale instrumenten

De digitale kloof heeft niet alleen te maken met toegang, maar ook met gebruik. Zelfs met een elektronisch apparaat en een goede verbinding, kan er een extra probleem opduiken in verband met de digitale vaardigheden.

Illectronisme of digitaal analfabetisme

Illectronisme is het feit dat men moeite heeft met het gebruik van digitale hulpmiddelen. 40% van de Belgen kampt met een gebrek aan digitale vaardigheden en 13% van de jongeren in het secundair onderwijs heeft nog nooit een computer of tablet gebruikt.

Oplossing: Ondersteuning van een digitaal uitgesloten publiek

Er bestaan initiatieven om mensen in nood persoonlijke bijstand te verlenen, om hen te leren omgaan met digitale toepassingen en platforms, en om hun vragen op een eenvoudige en menselijke manier te beantwoorden.

In 2005 richtte ING een filantropisch fonds op dat beheerd wordt door Koning Boudewijnstichting. Het ING Fonds voor een meer digitale samenleving financiert talloze projecten, die de digitale inclusie van de meest kansarmen ondersteunen of sociale zorgverleners opleiden. Zo leidt de Brusselse organisatie "Bibliotheken Zonder Grenzen", laureaat van het ING Fonds in 2021, digitale hulpverleners op en is ze bezig met het opzetten van een netwerk van "digital buddies" in Wallonië.

Daarnaast biedt ING ook directe ondersteuning aan een deel van haar klanten via de "digibuddies" van BeeGo. Deze informaticastudenten bieden klanten persoonlijke hulp bij het gebruik van hun thuisbankierprogramma.

Ontdek hoe “digibuddies” van BeeGo mensen het vertrouwen geeft om digitale toepassingen te gaan gebruiken.

Ook jij kunt een verschil maken:

Voel je vrij om dit te vertellen aan mensen die je kent en die te maken hebben met digitale uitsluiting. Er bestaan oplossingen om hen te helpen.

Je kunt ook concrete actie ondernemen en een "digital buddy" worden bij de bevoegde verenigingen.

Veiligheid op het internet

Is mijn bank-app veilig? Hoe herken ik fraude op mijn rekening? Wat moet ik doen als ik mijn smartphone kwijt raak? Dit zijn voorbeelden van de vele problemen waarmee bankgebruikers te maken kunnen krijgen bij het verrichten van online transacties.

Om veilig van start te gaan, biedt ING tips en workshops om klanten te helpen met het verrichten van digitale betalingen en het beheren van hun financiën op een eenvoudige en veilige manier. Een reeks onderwerpen komt aan bod, van phishing tot vele andere vormen van fraude, alsook de beginselen van online bankieren.

 

Toegankelijkheid en handicap

Surfen op het internet of een smartphone gebruiken met een handicap kan ook moeilijk zijn. Er bestaan veel instrumenten, maar die brengen extra kosten met zich mee. Als bank zijn wij ons ook bewust van de specifieke behoeften van mensen met een handicap of beperkte mobiliteit. Daarom streven wij er voortdurend naar om de toegang tot onze diensten, zowel in de kantoren als online, te verbeteren. Via het ING Fonds voor een meer digitale samenleving steunt ING dan ook de non-profitorganisatie Eqla, die mensen met een visuele handicap traint om vlot met digitale instrumenten te werken.

ING's engagement voor gezondheid en financiële inclusie

  • Wij zijn toegewijd aan de 10 actiepunten van de Belgische banksector met betrekking tot (digitale) inclusie.
  • Wij hebben onze krachten gebundeld met de Koning Boudewijnstichting ter ondersteuning van digitale inclusie en financiële educatie in België.
  • Wij hebben ons aangesloten bij de verbintenis inzake financiële gezondheid en inclusie van de VN-beginselen voor verantwoord bankieren.
  • Wij hebben het charter voor Digitale Inclusie in België ondertekend en ons aangesloten bij Digit'All, het ecosysteem van actoren die zich inzetten voor de bestrijding van de digitale kloof.

Meer weten?

Als bank hebben wij de verantwoordelijkheid en de kans om mensen te helpen zich financieel comfortabeler te voelen. De eerste stap bestaat erin ervoor te zorgen dat bepaalde basiselementen aanwezig zijn. Dit omvat toegang tot producten en diensten in een wereld die steeds digitaler wordt, met behoud van fysieke ondersteuning en interactie.