Duurzaamheid

28 maart 2018

Bepaalt autodelen de mobiliteit van de toekomst?

Christian Lambert

Christian Lambert

CEO DriveNow België

Overal ter wereld zijn de grote steden volop in expansie. Door die groei moeten we mobiliteit volledig herdenken. Kunnen de diverse vormen van 'wagens als dienst' een element aanreiken voor een oplossing?

Samengevat:

  • De toenemende verstedelijking van de bevolking leidt tot nieuwe uitdagingen op het vlak van mobiliteit
  • Dankzij hun invloed op het aantal voertuigen op de weg staan de diverse autodeelsystemen centraal in het mobiliteitsaanbod
  • De toekomstige ontwikkeling van de verschillende diensten is veelbelovend voor hun effect op de mobiliteit

Voor Christian Lambert, CEO van DriveNow België, een van de beschikbare autodeelsystemen in Brussel, staat de individuele wagen op het punt geleidelijk uit de stedelijke centra te verdwijnen. "Stedelijke centra kennen een gestage groei, zodanig zelfs dat enkele megasteden, zoals Shanghai, al hebben aangekondigd hun expansie aan banden te willen leggen", stelt onze gesprekspartner vast. "Alle steden ter wereld worden echter geconfronteerd met hetzelfde fenomeen. En een van de meest directe consequenties van hun toenemende bevolkingsdichtheid is het opduiken van ernstige mobiliteitsproblemen!"

Openbaar vervoer ontoereikend

Voor onze gesprekspartner kan het openbaar vervoer de exponentiële groei van de transportbehoeften niet volledig volgen. "Let wel, ik blijf ervan overtuigd dat het openbaar vervoer ook in de toekomst de ruggengraat van de stedelijke mobiliteit moet blijven. Maar dat zou een verdrie- of verviervoudiging van de bestaande middelen vereisen, wat me weinig realistisch lijkt", argumenteert Christian Lambert. "Ik denk dat we een verschuiving gaan zien van de middelen die worden besteed aan openbaar vervoer naar de grote vervoersassen van de pendelaars. Die zullen worden versterkt, maar dan ten koste van meer lokale verbindingen. De bus die me om 23 u nog in mijn wijk afzet, zal binnen enkele jaren ongetwijfeld slechts een verre herinnering zijn."

Einde van de individuele wagen?

Zou de individuele wagen zijn eigen grenzen hebben getoond? "De verkeersopstoppingen die de meeste steden kennen, nog bemoeilijkt door de toenemende parkeerproblemen, tonen zeker in het stadslandschap de grenzen van die vervoerswijze aan. De autoconstructeurs zijn zich daar trouwens terdege van bewust: niet toevallig is een van de grootste autoconstructeurs, BMW, de voornaamste aandeelhouder van DriveNow, en andere fabrikanten laten zich op de markt evenmin onbetuigd."

De levering van wagens op vraag is momenteel wel degelijk een van de meest voorkomende manifestaties van een 'product-as-a-service' ten dienste van het grote publiek. "Het idee bestaat erin van autobezit over te schakelen op onmiddellijke huur, gebaseerd op de behoeften", licht onze gesprekspartner toe. "DriveNow heeft geopteerd voor het 'free-floating'-concept. De wagens zijn niet gebonden aan een station, maar worden door de gebruikers gewoon geleend daar waar ze staan en achtergelaten op hun bestemming, zolang dit maar binnen de door onze dienst gedekte zone is. De chauffeur betaalt een all-inprijs voor het aantal 'gereden minuten', dus inclusief verzekering, brandstof, parking ... De andere optie, die andere spelers in Brussel ook concreet toepassen, is werken met een netwerk van 'stations' waar de automobilist de auto ophaalt en afzet. Die twee oplossingen vullen elkaar aan en hebben verschillende gebruikstoepassingen."

De verkeersopstoppingen die de meeste steden kennen, nog bemoeilijkt door de toenemende parkeerproblemen, tonen zeker in het stadslandschap de grenzen van die vervoerswijze aan

Autokiller

Momenteel is DriveNow aanwezig in dertien steden in negen Europese landen. "Tot nu toe is elke nieuwe locatie uitgedraaid op een succes, ook al duurde het soms langer dan we aanvankelijk dachten", zegt Christian Lambert. "In Brussel bijvoorbeeld dachten we na drie jaar rendabel te zijn, maar het zal blijkbaar wat meer tijd vergen. We moeten erkennen dat de bedrijfswagen een domper zet op de toepassing van het systeem door de Brusselaars. In de andere steden waar we aanwezig zijn, constateren we een reëel effect op het aantal voertuigen in het verkeer. Meerdere universitaire studies hebben de effecten van autodelen bestudeerd. Naargelang de studie tonen ze aan dat we met autodelen 3 tot 12 individuele wagens uit het verkeer halen. Daarbij gaat het om oudere wagens die worden vervangen door zuinigere of zelfs elektrische wagens. Telkens zien we hetzelfde gebeuren: de stadsbewoners stellen vast dat het aanbod aan deelauto's volstaat om hun grootste vrees weg te nemen, die erin bestaat niet op elk moment van de dag een auto te hebben. Alle spelers op de markt werken anders, maar bij DriveNow ijveren we ervoor dat elke gebruiker op elk moment binnen de 500 meter van zijn locatie een voertuig kan vinden. Voor Brussel betekent dat minstens vijf wagens per vierkante kilometer, hetzij momenteel 300 wagens. We hebben meer dan 25.000 leden in Brussel. Op termijn mikken we op minstens 60.000 regelmatige gebruikers."

Met autodelen halen we 3 tot 12 individuele wagens uit het verkeer

Naar een mobielere toekomst

De terbeschikkingstelling van een 'free-floating'-wagen via een app, zoals in het aanbod van DriveNow, is maar een eerste stap in de diensten rond het beschikbaar stellen van een wagen. Het bedrijf is in meerdere steden van zijn netwerk al een uitbreiding van de diensten aan het testen. "Op dit moment is dat in Brussel slechts een optie, maar in andere steden vragen we gebruikers hun bestemming op te geven zodra ze de geolokalisatie hebben gedaan en de dichtstbijzijnde wagen willen reserveren. Onze software kan dan voorspellen wanneer de wagen opnieuw beschikbaar zal zijn. In de volgende stap ontvangt de volgende gebruiker dan een melding wanneer de wagen in zijn nabijheid komt. Zo hoeft de gebruiker geen parkeerplaats meer te zoeken. Dat bespaart de gebruikers geld en verlaagt de verkeersdrukte nog verder."

Wat met verdere vooruitzichten?

Christian Lambert verheugt zich op de vooruitgang bij zelfrijdende wagens. "Tegen dat autonome wagens gemeengoed zijn geworden, zullen oplossingen zoals DriveNow nog efficiënter zijn. De wagen zal u ophalen. We kunnen ons zelfs carpoolingsystemen voorstellen met kortingen voor gebruikers die bereid zijn hun traject met anderen te delen. In combinatie met zachte mobiliteitsoplossingen en een herziening van het openbaar vervoer, kan dit soort diensten het verkeersinfarct in de grote steden sterk verlichten."

Meer lezen?