Duurzaamheid

13 april 2018

Het businessmodel duurzaam herdenken: een uitdaging binnen handbereik van elk bedrijf

Grégoire Dallemagne

CEO van EDF Luminus

De invloed van issues als klimaat en milieubescherming zet verschillende bedrijven ertoe aan hun businessmodel om te gooien. Een uitdaging die zelfs de energiereuzen succesvol kunnen aanpakken.

Om te onthouden
  • In 2012 begonnen drie grote veranderingen de energieproductiesector onder druk te zetten
  • In plaats van de strijd aan te gaan met die veranderingen, besloot Luminus zijn businessmodel volledig om te gooien om er voordeel uit te halen
  • Het bedrijf evolueerde van 'leverancier van megawatturen energie' naar 'dienstverlener voor energie-efficiëntie' en het heeft nieuwe markten aangesproken

Bij EDF Luminus tonen ze aan dat het mogelijk is om de manier van werken volledig opnieuw uit te vinden, bijvoorbeeld om in te spelen op nieuwe omstandigheden. "We zijn in 2012 beginnen nadenken over de transformatie van ons bedrijf", herinnert Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus, zich. "We hebben toen beseft dat er zich drie grote evoluties aftekenden, en dat die evoluties onze sector grondig op zijn kop zouden zetten."

Drie grote uitdagingen

"De eerste uitdaging was natuurlijk de strijd tegen de opwarming van het klimaat", gaat Grégoire Dallemagne verder. "Een strijd waarvoor we ons allemaal moeten inzetten. Als energieproducent zijn we bijzonder goed geplaatst om in dat domein mee het tij te doen keren."

"De tweede uitdaging, die ook een opportuniteit vormt en dezelfde gevolgen heeft als de eerste, is dat zowel huishoudens als bedrijven tegenwoordig de prijs van hun energiefactuur willen drukken. Een derde element is ten slotte de toegenomen vraag naar hernieuwbare energievormen, die van nature gedecentraliseerd en onregelmatig zijn. Die laatste evolutie maakt de elektriciteitstoevoer veel complexer dan hij in de loop van de voorbije decennia is geweest."

Het bedrijf heruitvinden

"Al heel snel kwamen we erachter dat we in onze sector niet zouden ontkomen aan die drie maatschappelijke evoluties. Vooral omdat ook een ander verontrustend signaal de kop opstak: de wijdverbreide verslechtering van de winstmarges. Die verslechtering ging gepaard met historisch lage groothandelsprijzen en begon de hele sector onder druk te zetten. Dat waarschuwingssignaal vormde echter wel een opportuniteit: we moesten hoe dan ook op zoek gaan naar een nieuw businessmodel dat ons de nodige groeimogelijkheden kon geven om te blijven voortbestaan. We hebben er dus voor gekozen de energietransitie te beschouwen als een opportuniteit om onze opdracht volledig te herzien, en ze op dat nieuwe gegeven te baseren", legt Grégoire Dallemagne in detail uit.

"Natuurlijk was het ook nodig om voor de dag te komen met een manier die bij alle betrokkenen, dus ook bij onze aandeelhouders, in goede aarde zou vallen. Gaandeweg heeft ons strategisch denkproces twee doelstellingen opgeleverd: enerzijds onze klanten helpen om minder energie te verbruiken en anderzijds, voor het deel van de vraag dat niet lager kan, onze klanten helpen om hun energie te produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen. De eerste doelstelling was in feite een volledige herdefinitie van onze rol: we moesten evolueren van leveranciers van megawatturen elektriciteit naar dienstverleners voor energie-efficiëntie. Dat zijn we dus beginnen doen."

Overtuigde klanten
We wilden het probleem samen aanpakken bij de bron

Die 'holistische' aanpak van het beheer van de energievoorziening vond weerklank bij de klanten van EDF Luminus. "We hebben onze boodschap radicaal veranderd. Eerder dan met onze klanten alleen ingewikkelde onderhandelingen te voeren over de tarieven van hun gas- en elektriciteitscontracten, hebben we hen voorgesteld om eens samen te zitten en na te denken over hun energiemix. We wilden het probleem samen aanpakken bij de bron en hun energieverbruik verminderen", legt Grégoire Dallemagne uit.

"We zijn ook begonnen ons aanbod zo te koppelen dat de gerealiseerde besparingen op het energieverbruik als financieringsbron kunnen dienen voor de noodzakelijke investeringen: isolatie, verlichting, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, windturbines… En we hebben beseft dat we dankzij een dergelijk aanbod ons ook anders kunnen profileren op de markt van de lokale overheden. Scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen hebben slechts een heel klein budget om mee te werken. Om dat te illustreren: ze hebben middelen om de brandstof te kopen, maar niet om de verwarmingsketel te vernieuwen. Dat is bijzonder betreurenswaardig omdat die investeringen echte besparingen opleveren die ze in slechts enkele jaren rendabel maken. Een financieringsoplossing voorstellen die verder bouwt op de besparingen is een contractuele innovatie waardoor die instanties uit de impasse kunnen geraken."

Duurzaamheid als impuls voor groei

Vandaag staat duurzaamheid centraal in het businessmodel van Luminus. Voor het bedrijf zorgt dat voor groei, maar het is ook een aanpak waar iedereen bij wint. "Het is een win-win-win-win, als ik dat zo mag zeggen: onze aandeelhouders winnen erbij, maar ook onze klanten, die de kosten van hun energiefactuur kunnen drukken, onze medewerkers, die zich kunnen vinden in die positieve waarden, en natuurlijk het milieu. We merken overigens dat de markt steeds rijper wordt: tal van bedrijven tonen zich zeer gevoelig voor hun rating op het vlak van duurzaamheid en eisen hetzelfde van hun leveranciers. We horen bij de 1% bedrijven die het sterkst presteren in het klassement van ECOVADIS. ECOVADIS publiceert een van de strengste ratings in de sector, en dat weegt steeds meer door."

Luminus is voorlopig niet van plan om op zijn lauweren te rusten. "Om de uitdagingen van onregelmatig hernieuwbare energie aan te pakken, werken we al aan diensten voor de opslag van elektriciteit. Onze filialen installeren nu al batterijen bij onze klanten, terwijl andere klanten energie opslaan in de vorm van warmte en sommigen heel wat vooruitgang maken op het vlak van elektrische mobiliteit. De businesscase van dergelijke oplossingen zal er in de toekomst steeds beter uitzien, en wij zullen al goed gepositioneerd zijn op de markt."

Laat u inspireren