Duurzaamheid

Het creëren van een bankomgeving waarin iedereen zijn plek vindt

Geld is een belangrijke oorzaak van stress voor mensen over de hele wereld. Financiële kwesties hebben niet alleen gevolgen voor onze portemonnee, maar ook voor onze lichamelijke gezondheid en ons sociaal welzijn.

Als bank hebben wij de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om mensen te helpen financieel gezonder te worden. Het begint met het instellen van een aantal basisprincipes. Zoals toegang hebben tot producten en diensten in een wereld die steeds digitaler wordt. Een ander belangrijk element is de bijdrage aan een betere financiële voorlichting zodat mensen in staat zijn om hun financiën in goede banen te leiden. Wij geloven dat financieel gezonde mensen kunnen bijdragen aan een gezonde economie en sociale vooruitgang kunnen stimuleren. Dit effect kan worden bereikt via onze bedrijfsactiviteiten, maar ook door mensen rechtstreeks te bereiken via maatschappelijke.

1. Toegankelijkheid van bankdiensten

Zonder bankrekening wordt het steeds moeilijker om betalingen te verrichten of geld te ontvangen. Om te voorkomen dat bepaalde mensen volledig worden uitgesloten, bieden wij de universele basisbankdienst aan. Met deze dienst kunnen mensen in moeilijkheden een aantal basishandelingen uitvoeren. De dienst is toegankelijk voor alle particulieren in nood.

ING is zich ook bewust van de specifieke behoeften van mensen met een handicap of fysieke beperking. Daarom werken wij voortdurend aan een betere toegankelijkheid van onze diensten zodat al onze klanten hun persoonlijke en professionele bankzaken met evenveel comfort en gemak kunnen beheren.

2. Digitale inclusie en online veiligheid

Weten hoe je dagelijkse taken via digitale platforms moet beheren, is tegenwoordig een must geworden. Treintijden opzoeken, vacatures bekijken, contact houden met de school van je kind, een afspraak maken bij de dokter, je inschrijven voor een dienst of bankzaken doen: het gaat allemaal digitaal. Maar 4 op de 10 Belgen blijven nog steeds achter. Sommigen hebben zelfs weinig of geen digitale vaardigheden waardoor zij een risico lopen op digitale uitsluiting.

Bij ING willen we ervoor zorgen dat iedereen zijn plek kan vinden in een veilige digitale omgeving. Om digitale inclusie en online veiligheid te ondersteunen, hebben wij verschillende diensten opgezet en belangrijke samenwerkingsverbanden aangegaan. Van ons ING Fonds voor een meer digitale samenleving tot onze medewerkers die vrijwilligerswerk doen als digitale maatjes, of speciale tips om online fraude te vermijden: ontdek onze acties op het gebied van digitale inclusie.

3. Financiële voorlichting

Elke dag voeren miljoenen mensen allerlei financiële transacties uit: betalingen verrichten, leningen afsluiten, enz. Om de gevolgen hiervan te begrijpen, is het belangrijk om over financiële basiskennis te beschikken. Niet alle Belgen beschikken echter over deze basiskennis. In een welvarend land als België is financiële ongeletterdheid vaak een ‘verborgen’ probleem. De helft van de jonge Belgen weet niet hoe ze een budget moeten beheren en driekwart weet niet dat banken spaargeld gebruiken om leningen te verstrekken.(1)

ING wil haar steentje bijdragen aan een betere financiële kennis voor iedereen. Ten eerste tonen we op al onze kanalen specifieke inhoud, tips en tricks die nodig zijn om een budget beter te beheren. Daarnaast heeft ING, samen met haar voorkeurspartners in de wereld van beleggingsfondsen - Amundi, AXA Investment Managers, BlackRock, NN Investment Partners en Franklin Templeton - het ‘Fonds voor Financiële Geletterdheid’ opgericht dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd. Doel van het fonds is de financiële kennis van de Belgische bevolking, en vooral van jongeren, te verbeteren door middel van specifieke initiatieven: 

  • In 2021-2022 steunde het fonds een tentoonstelling over financiële voorlichting in het BELvue Museum: ‘Het Mysterie van Financiën’, waarbij jongeren vanaf 12 jaar inzicht kregen in financiële kwesties en de daarmee gepaard gaande uitdagingen waarmee mensen in hun privé- en beroepsleven te maken krijgen.
  • In 2022 worden 15 nieuwe projecten van scholen en lokale verenigingen door het fonds gesteund om de financiële geletterdheid van jongeren te stimuleren. En de oproep voor projecten gaat door, gericht op scholen en verenigingen.

Onze inzet voor financiële gezondheid en inclusie

  • Wij hebben ons ingezet voor de 10 actiepunten van de Belgische banksector inzake (digitale) inclusie
  • Wij werken samen met de Koning Boudewijnstichting om digitale inclusie en financiële geletterdheid in België te ondersteunen
  • Wij hebben het engagement voor financiële gezondheid en inclusie van de VN-beginselen voor Verantwoord Bankieren ondertekend

Meer weten?