Duurzaamheid

Duurzaam en verantwoord beleggen: hoe begin ik eraan?

Steven Trypsteen

Steven Trypsteen

Economist bij ING België

De aandacht voor duurzaamheid neemt de jongste tijd sterk toe. Ook voor beleggers biedt dit kansen. Maar hoe begint u nu precies met duurzaam beleggen? En hoe maakt u de ‘juiste’ keuzes?

Groeiende vraag naar duurzaamheid

Rendement versus risico, groeivooruitzichten, dividendpolitiek, …: voor een toenemende groep beleggers zijn vandaag niet enkel die bedrijfscijfers van belang. Ook niet-financiële aspecten bepalen mee de keuzes die ze maken voor hun beleggingen. De klimaatproblematiek is hierin cruciaal, maar duurzaamheid gaat verder dan dat. Bij ING kijken we naar het totaalpakket, dat het best wordt gedefinieerd door ESG. Die term is een verzameling van criteria op het vlak van milieu (Environmental), samenleving (Social) en goed bestuur (Governance). Duurzaam en verantwoord beleggen gaat dus niet enkel over het milieu, maar ook over hoe werknemers, leveranciers of klanten worden behandeld en ook over het gevoerde beleid van een bedrijf of een land. 


Voorbeelden van ESG-thema's:


Klimaatverandering en CO2-uitstoot; lucht- en watervervuiling; biodiversiteit; ...

Tevredenheid van klanten; databeheer en privacy; diversiteit; ...

Samenstelling van de raad van bestuur; omkoping en corruptie; beloning van de bestuurders; ...

6 strategieën voor beleggers

1. Exclusie of uitsluiting

Een belegger kan ervoor kiezen om bepaalde bedrijven of landen niet in zijn portefeuille op te nemen. Dit kan over specifieke bedrijven of landen gaan die de mensenrechten niet respecteren, maar ook over bepaalde industrieën zoals de tabaks- of wapenindustrie.

2. Best-in-class

Bij dit principe selecteert de belegger activa met de beste ESG-prestatie in vergelijking met anderen in de sector. Hiervoor gebruikt de belegger een scoresysteem, waarbij geen bedrijven of landen uitgesloten worden. Zo’n strategie kan dus wel in een vervuilend bedrijf investeren, maar alleen op voorwaarde dat het de beste ESG-score heeft binnen de sector.

3. Actief eigendom

Aandeelhouders kunnen in dialoog gaan met een bedrijf om beslissingen van het bedrijf te beïnvloeden omtrent ESG-kwesties. Ze kunnen gebruik maken van hun stemrecht of vragen stellen tijdens de algemene vergadering.

4. Thematisch beleggen

Via deze strategie kan een belegger inzetten op bepaalde ESG-trends, zoals schone energie.

5. Impact investing

Naast financiële doelstellingen worden er bij ‘impact investing’ ook duidelijke sociale en milieudoelstellingen opgesteld. Beleggers willen dus een impact op sociale en milieukwesties en engageren zich om de doelstellingen te meten en te rapporteren.

6. ESG-integratie

Hierbij neemt de belegger op een systematische manier afwegingen over ESG-risico’s en -opportuniteiten in zijn besluitvorming. Gebruikers van deze strategie zijn zich bewust dat ESG-kwesties risico’s met zich meebrengen en dus kunnen ze kiezen om die (niet) te nemen. ESG biedt uiteraard ook opportuniteiten en een ESG-analyse kan helpen om die te identificeren.

De 6 strategieën sluiten elkaar niet uit en worden vaak gecombineerd. Duurzaam beleggen kan dus op veel verschillende manieren. 

En het rendement?

De overgrote meerderheid van de studies concludeert dat er een positief verband bestaat tussen de financiële prestatie van bedrijven en de ESG-score. Enkele jaren geleden vond een grote overzichtsstudie van 2.200 onderzoeken[1] plaats over de relatie tussen ESG en financiële prestaties. 90% van de onderzoeken vindt geen negatieve relatie en de overgrote meerderheid vindt een positieve relatie. Een recente studie van MSCI[2] vindt ook een positieve relatie tussen de ESG-score en de winstgevendheid. Samengevat? Duurzaam beleggen kan dus niet alleen goed zijn voor het milieu en de samenleving, maar ook voor uw eigen portefeuille.

Hoe begin ik nu precies?

Een eenvoudige manier om duurzaam en verantwoord te beleggen is via duurzame en verantwoorde beleggingsfondsen. Een fonds belegt tegelijk in tientallen tot honderden aandelen en/of obligaties. Dat is sowieso al makkelijker dan aandelen en obligaties apart te kopen. Bovendien doet de fondsenbeheerder het werk voor u: aan de hand van bepaalde duurzaamheidscriteria selecteert hij de aandelen of obligaties waarvan hij het meeste potentieel verwacht. 

Aan de slag met duurzaam en verantwoord beleggen?
 [1] Friede, Busch en Bassen. 2015. ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. Journal of Sustainable Finance and Investment.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2015.1118917#abstract


[2] Guise G., LE Lee, D. Melas, Z. Nagy, L. Nishikawa. 2017. Foundations of ESG investing. Part 1: How ESG Affects Equity Valuation, Risk and Performance. MSCI.

https://www.msci.com/documents/10199/03d6faef-2394-44e9-a119-4ca130909226