Duurzaamheid

4 juni 2019

Beleggen met impact, het voorbeeld van Funds for Good

Investment Office

Met duurzaam en verantwoord beleggen wil je naast financieel rendement een positieve impact genereren op de maatschappij.

Wanneer deze impact ook bedoeld werd en concreet én meetbaar is (wat jammer genoeg nog niet steeds het geval is, gezien de niet-financiële rapportering van bedrijven nog niet volledig en volgens een gestandaardiseerd formaat verloopt), spreekt men ook wel van ‘impactbeleggen’. Impactbeleggen let op financieel rendement, maar zorgt er voor dat er ook meetbare duurzaamheidsdoelstellingen worden gehaald. Een voorbeeld hiervan is beleggen in duurzame energie. Dan wordt onder meer vastgelegd met welk percentage de CO2-uitstoot zou moeten afnemen. Ook beleggen in microkrediet behoort tot impactbeleggen. Hierbij wordt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden de mogelijkheid gegeven om een bedrijf te starten of uit te breiden. Toegang tot microfinanciering geeft deze mensen een kans die ze eerder niet hadden, namelijk om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden, en daarmee aantoonbaar hun inkomen te verhogen en zo hun levensomstandigheden te verbeteren. 

Funds for Good creëert concrete impact via leningen zonder interest en coaching aan innovatieve en minder begoede ondernemers

Vergelijkbaar met dit voorbeeld van microkrediet en dichter bij huis is het bedrijf Funds For Good, vrij vertaald ‘fondsen om goed te doen’. Funds for good is een sociaal geëngageerde financiële speler die in België ontstond in 2011 uit de ontmoeting van drie ondernemers die beslisten om de passie voor hun vak en hun menselijke waarden te combineren in dit initiatief. Ze wilden de strijd aanbinden met de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk. Teneinde het ondernemerschap en de werkgelegenheid in Europa (en in de praktijk met name in België) te stimuleren, creëerden zij voor innovatieve en minder begoede werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten de ‘leningen op eer’. Dit is een lening op het eigen vermogen van Funds For Good waarop geen interest verschuldigd is, en die achtergesteld is op andere bancaire schulden. En dit creëert een concrete impact. Daarnaast ontvangt de ondernemer ook coaching. Eind 2018 had Funds For Good op deze manier meer dan 160 bedrijven gefinancierd, en werden bijna 200 (ondernemende) banen gecreëerd. De getuigenissen van deze nieuwe jonge ondernemers die je terugvindt op de website van Funds for Good, weten deze concrete positieve impact mooi te illustreren.

Funds For Good nv haalt haar inkomsten met name uit het verdelen van kwaliteitsbeleggingsfondsen via financiële tussenpersonen (banken en verzekeringsmakelaars). Wanneer beleggers via deze tussenpersonen in één van deze fondsen beleggen, gaat een deel van het beheerloon dat zij hiervoor betalen naar Funds for Goods. Voor de beleggers zelf houdt dit geen meerkost in. Zij genieten het volledige rendement van de belegging. Door te investeren behalen de beleggers wel een dubbel doel: het beogen van een potentieel financieel rendement en de realisatie van een concrete sociale impact dankzij het engagement van de firma Funds For Good.

Het beheer van de fondsen gebeurt door toonaangevende professionele beheerders. Zij zorgen er voor dat deze fondsen beheerd worden volgens de principes van maatschappelijk verantwoord investeren (MVI).


Bron: https://www.fundsforgood.eu