Duurzaamheid

18 juni 2018

Waarom hybride businessmodellen de toekomst zijn

Ecologisch kwaliteitsvolle producten en diensten aanbieden die duurzaam zijn én economisch welvarend? De Antwerp Management School analyseerde hoe bedrijven duurzaamheid centraal plaatsen in hun onderneming en hoe dit innovatie bevordert. Maar waarom zou u op zo’n model inzetten en hoe zit het in elkaar?

Businessmodel binnen nieuwe realiteit

De grootste uitdaging voor ondernemingen vandaag is om producten te creëren die ecologisch en sociaal juist zijn én economische welvaart meebrengen. Technologische ontwikkelingen dwingen ons immers om onze interactiepatronen anders te bekijken.
Tegelijk is er meer schaarste, worden toevoerketens ('supply chains') steeds internationaler en complexer, en hebben stakeholders nieuwe, stijgende verwachtingen tegenover bedrijven. Ze willen méér dan alleen kwaliteitsvolle producten en winstmarges. Kortom, opportuniteiten genoeg om uw businessmodel te verduurzamen.

Wat moet u onthouden?

Volgens de Antwerp Management School kunnen hybridemodellen het antwoord bieden op bovenstaande veranderingen, én op verschillende ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Duurzaamheid wordt geïntegreerd in de kern van het bedrijf en gezien als een middel om te innoveren.

Wat zijn hybridemodellen?
  • Ze omarmen de principes van duurzame ontwikkeling om een echt duurzame onderneming te worden.
  • Ze integreren economische, sociale en ecologische waarden en beschouwen ze als gelijkwaardig.
  • Hun waarden weerspiegelen een dieper doel. Zo willen ze ook ons sociaal-economische systeem en de heersende bedrijfscultuur uitdagen of veranderen.
  • Hun uiteindelijke doel is om te ondernemen in een duurzame context.

Hybridemodellen creëren meerwaarde op een vernieuwende manier. Zo pakte Philips uit met een plan waarbij de klant niet betaalt per lamp, maar voor de gebruikte hoeveelheid licht. Philips reduceert daarmee de energieconsumptie van de klant en kan gebruikte producten recycleren wanneer ze niet meer nodig zijn.

Hoe kunt u duurzaam ondernemen en tegelijk uw winst vergroten? Bekijk alle mogelijkheden met verdere toelichting in de studie

Van gedachten wisselen?