Duurzaamheid

Wat doet ING op het vlak van duurzaamheid?

Het valt niet te ontkennen dat duurzaamheid in al haar vormen een van de grootste maatschappelijke uitdagingen is. We hebben de verantwoordelijkheid om nieuwe manieren van zakendoen te definiëren waarbij planeet en mensen net zo belangrijk zijn als economische groei.

Hoe zetten we onze ambitie om in focuspunten?


Klimaatactie

Een duurzaam klimaat. Belangrijk voor ons allemaal en een topprioriteit voor ING. Daarin ondersteunen wij met groene en sociale financiering. Zo helpen we de wereld en de samenleving een stap vooruit.

Enkele stappen die we nemen:

  • We richten onze kredietportefeuille op het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 1,5 graden Celsius.
  • We verstrekken geen nieuwe financieringen voor kolengestookte energiecentrales en bouwen de bestaande af naar nagenoeg nul in 2025.
  • We verstrekken geen nieuwe financieringen meer voor de ontginning van nieuwe olie- en gasvelden.

Financiële gezondheid

Geld is een belangrijke oorzaak van stress voor mensen over de hele wereld. Financiële kwesties hebben niet alleen gevolgen voor onze portemonnee, maar ook voor onze lichamelijke gezondheid en ons sociaal welzijn. Wij vinden het belangrijk dat mensen financieel fit zijn.

Onze inzet voor financiële gezondheid en inclusie:

  • Wij hebben ons ingezet voor de 10 actiepunten van de Belgische banksector inzake (digitale) inclusie
  • We werken samen met de Koning Boudewijnstichting om digitale inclusie en financiële geletterdheid in België te ondersteunen
  • Wij hebben het engagement voor financiële gezondheid en inclusie van de VN-beginselen voor Verantwoord Bankieren ondertekend

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

ING en haar medewerkers ondernemen verschillende acties om bij te dragen aan een betere wereld. Om lokale gemeenschappen te helpen veerkrachtiger te worden, werden enkele belangrijke partnerschappen op de lange termijn opgericht:

  • Samen met de Koning Boudewijnstichting biedt ING elk jaar financiële ondersteuning voor maatschappelijke projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economiedigitale inclusie en financiële opvoeding. Ter gelegenheid van haar 150ste verjaardag heeft ING in 2022 een extra half miljoen euro geschonken aan het "ING Fonds Duurzame Gebouwen" om de vergroening van openbare gebouwen een duwtje in de rug te geven.
  • Met Time4society zetten meer dan 1000 ING-medewerkers zich elk jaar een dag vrijwillig in voor een lokale vereniging in het kader van de ING Volunteering Days.
  • Met Close the Gap ondersteunt ING de circulaire economie en digitale inclusie door jaarlijks honderden oude laptops, beeldschermen en andere IT-apparatuur een tweede leven te geven, voornamelijk in Afrikaanse en Aziatische landen, maar ook in België.

 

Meer weten?