Duurzaamheid

29 juni 2018

Een stand van zaken van duurzaam ondernemen in België

Belgische bedrijven hebben steeds meer oog voor maatschappelijke (‘People’) en ecologische bekommernissen (‘Planet’) en trachten die te rijmen met economische en financiële prestaties (‘Profit’).

Die 3 P’s – People, Planet, Profit – verzoenen wordt alom beschouwd als dé succesformule om aan een toekomstbestendig bedrijf te bouwen.

Hoe is het vandaag gesteld met duurzaam zakendoen in België? Wat doen bedrijven om hun activiteiten te verduurzamen? Welke positieve effecten en struikelblokken ondervinden zij bij de omslag naar duurzaamheid? En wat kunnen we leren uit hun bevindingen?

Een nieuw rapport dat ING samen met Antwerp Management School maakte, geeft een antwoord op die en vele andere vragen. Het opzet was om het huidige landschap van duurzame bedrijven in België in kaart te brengen en te onderzoeken hoe Belgische ondernemingen in de praktijk verduurzamen.

Methodologie

Om de gegevens voor dit rapport te verkrijgen, werd een vragenlijst samengesteld en verzonden naar ondernemingen in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De steekproef bestond uit zowel kleine en middelgrote ondernemingen als grote bedrijven uit alle sectoren.

Daarnaast werden, om een nauwkeuriger en diepgaander beeld te krijgen van de thema’s die in de vragenlijst aan bod kwamen en onze bevindingen wat meer ‘kleur’ te geven, ook interviews gehouden met Belgische ondernemingen en instellingen.

Een werk van lange adem

Verduurzaming blijkt in België een werk van lange adem te zijn. Heel wat Belgische ondernemingen beweren zich in een gevorderd stadium van duurzaamheid te bevinden, maar een even groot deel zegt nog in de beginfase van het proces te zitten. Dat verklaart mogelijk waarom bedrijven op het vlak van duurzaamheid vooral naar zichzelf kijken en zich voor duurzaamheid een relatief lage score geven.

Werknemers blijken een belangrijke rol te spelen om duurzaamheid in bedrijven aan te wakkeren. Niettemin moeten ondernemingen op zoek naar doeltreffendere manieren om hen te betrekken en activeren dan louter te luisteren naar hun ideeën. Onze bevindingen suggereren dan ook dat hier een rol is weggelegd voor HR.

"Ik ben ervan overtuigd dat duurzaamheid en duurzaam zakendoen hoog op de maatschappelijke agenda zullen blijven."

Ambitie voor de toekomst

Veel Belgische bedrijven blijken grote ambities te hebben op het vlak van duurzaam zakendoen en duurzaamheid lijkt in België een mooie toekomst tegemoet te gaan. Heel wat bedrijven denken immers dat duurzaamheid aan belang zal winnen en willen er meer aandacht aan besteden, ook al blijft hun budget beperkt.

“Mijn boodschap aan toekomstige ondernemers: besef dat verduurzamen een noodzaak is."

Bevindingen

De belangrijkste bevindingen die bedrijven zelf naar voren schuiven, houden verband met

  • de structurele verankering van duurzaamheid in hun organisatie
  • de ontwikkeling van duurzaamheid van onderuit 
  • het besef hoe duurzaamheid kan bijdragen aan de economische en financiële prestaties van een onderneming.

Download de studie

Het rapport toont aan dat Belgische ondernemingen vandaag werken aan verduurzaming en daarbij op zoek zijn naar betere manieren om duurzaamheid te verankeren in hun werking en strategie.