Duurzaamheid

4 september 2017

Timmeren aan een nieuwe wereld

Duurzaam ondernemen heeft een overheid nodig die daar een duidelijk kader voor schept, vindt Christophe Degrez, CEO van groenestroomproducent en –leverancier Eneco België. ‘Wij willen toekomstige generaties een leefbare omgeving schenken en samen met hen ondernemen'

De opmars van Eneco

Sinds de opstart in 2010 is Eneco België, producent van hernieuwbare energie en leverancier van gas en elektriciteit, uitgegroeid tot een operator met 300.000 particuliere gebruikers en 8.000 bedrijven. Eneco België telt 250 werknemers, beschikt ook over een windmolenpark van 85 windturbines op land en is uitgegroeid tot de grootste producent van zonne-energie in België.

Competitief ondernemen op lange termijn

Eneco is ontstaan vanuit het besef dat het huidige economische model tegen zijn grenzen aanbotst door de eindigheid van grondstoffen en de overmatige milieu-impact. Christophe Degrez, CEO Eneco België: “Een bedrijf kan heel hard roepen over waarden als duurzaamheid, maar je moet die vooral beleven. Het is competitief ondernemen op lange termijn, om toekomstige generaties een leefbare omgeving te geven. Dat gaat dus veel verder dan je eigen corebusiness. Maar er is niets zo mooi als timmeren aan een nieuwe wereld.”

Voorbeeldfunctie

“Als CEO wil ik het voorbeeld geven, en dat moet onze regering ook doen”, gaat Degrez voort. “Schep een kader voor duurzaam ondernemen. Communiceer bijvoorbeeld duidelijk over de plekken waar windparken ingeplant kunnen worden. Zo kunnen burgers er op een rationele manier mee omgaan en neemt de acceptatie toe.”

Huis van de toekomst

Eneco ontpopt zich tot een energieregisseur, waarbij de klant de hoofdviool speelt. Degrez: “In het huis van de toekomst kiest een consument voor zonnepanelen, een elektrische wagen, een slimme thermostaat en batterij aan de muur. Of hij participeert via een coöperatie in de productie van windturbines in de wijk. Maar hij verwacht wel dat iemand dat allemaal regelt. We evolueren dus naar een model waar we als een regisseur het energiehuishouden van de burger sturen. We ‘ontzorgen’ hem en hij betaalt de energieregisseur voor de gerealiseerde besparingen.”

Nieuwe businessmodellen, nieuwe klanten

In een duurzame wereld vertrekken de nieuwe businessmodellen vanuit de klant, die zelf aan het stuur zit. “Decentrale productie wordt cruciaal”, vertelt Degrez. “Een duurzaam bedrijf moet participatieve modellen uitrollen met partners uit een brede waaier sectoren. Het moet vooral heel snel en wendbaar inspelen op alle transities in de markt. Want de echte energierevolutie moet nog starten.”

"We ontzorgen de klant en de klant betaalt ons, de energieregisseur, voor de geraliseerde besparingen."
Prijs boven duurzaamheid?

Maar blijft voor de consument de prijs niet het belangrijkst? Degrez: “Dat klopt, en daarom moeten overheid en duurzame bedrijven de consument net prikkelen via andere dimensies dan prijs. Wij proberen dat te doen via burgerparticipatie, waarbij iedereen medeaandeelhouder wordt van bijvoorbeeld een windmolenpark en dus ook meedeelt in de winst. Het debat gaat vandaag veel te veel over de prijs van één stukje in de waardeketen, namelijk de levering van energie.”

Sociale innovatie via coöperatie

Iedere ondernemer moet ook een stukje sociale ondernemer zijn, vindt Degrez. Eneco heeft leveringscontracten voor gas en elektriciteit op maat van minder gegoede doelgroepen. “Ik vind het erg dat 82 procent van de bevolking wordt uitgesloten van de particuliere zonnemarkt: omdat je niet de nodige fondsen hebt, omdat je huurt, of omdat je geen dak hebt dat het technisch mogelijk maakt. Wij lanceren nu grote zonnedaken waar consumenten in een coöperatief model kunnen participeren en panelen kopen. Dat is voor mij ondernemerschap waarin je samen met de maatschappij onderneemt.”

"Iedere ondernemer moet ook een stukje sociale ondernemer zijn."
Duurzaam ondernemen? 5 gouden tips
  1. Schreeuw niet van de daken dat u duurzaam bent, handel ernaar.
  2. Lanceer participatieve businessmodellen die vertrekken vanuit de klant.
  3. Onderneem op lange termijn, met een blik op de toekomst van uw kleinkinderen.
  4. Probeer vanuit uw eigen overtuiging, als bedrijfsleider of als ouder, iets op te starten. Doe alleen wat u zelf energie geeft.
  5. Zelfs zonder duurzaam product of duurzame dienst kunt u duurzamer worden. Ga voor een radicale transitie, zoals die van Union Minière tot Umicore. Met de juiste visie en consequent hard werk, lukt dat. Wees vooral wendbaar, en speel snel in op veranderingen vanuit de maatschappij.
Wilt u ook duurzaam ondernemen?

Hebt u innovatieve ideeën of een verfrissend businessmodel?