Duurzaamheid

29 juli 2019

Wat maakt duurzaam beleggen interessant?

Philippe Ledent

Philippe Ledent

Senior Economist ING België

Frederic Dalaidenne

Frederic Dalaidenne

Investment Officer Funds ING België

Klimaatverandering, mensenrechten, diversiteit … Het zijn niet enkel activisten die vandaag naar een duurzamere wereld streven. Ook als consument maken we steeds vaker bewuste keuzes. En dat heeft ook een invloed op uw beleggingen.

Zelf een tas meenemen naar de supermarkt of daar een wegwerptas kopen? Met de trein of met het vliegtuig op vakantie? Fairtrade of gewone bananen kopen? Hoe onbeduidend ze ook mogen lijken: de keuzes die we maken, hebben een cruciale impact op ecologisch en sociaal vlak.

Ook bedrijven hebben een rol te vervullen om alle maatschappelijke en ecologische uitdagingen te counteren: bijvoorbeeld door te kiezen voor recycleerbare verpakkingen, door een eerlijk loonbeleid te voeren of door duurzamere producten en diensten te ontwikkelen.

Een duurzaam bedrijfsbeleid is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor het bedrijf zelf. Een onderneming kan er zich mee onderscheiden van concurrenten. En kan tegelijk profiteren van de veranderende verwachtingen van consumenten om zijn winstgevendheid te vergroten.

Bedrijven die zuiniger met grondstoffen omgaan, kunnen op meer goodwill van hun klanten rekenen. Tevreden werknemers zullen leiden tot minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. En bedrijven die ethisch ondernemen, zullen minder snel getroffen worden door fraudeschandalen. Het vermogen van bedrijven om met die ontwikkelingen om te gaan, wordt deels bepalend voor hun toekomstige prestaties.

Hoe zit het met beleggingen?

Die evolutie zet zich ook door in de beleggerswereld, waar duurzaam beleggen niet langer een exclusiviteit is. Een groot deel van de beleggingsmaatschappijen biedt vandaag al oplossingen aan om duurzaam te beleggen. Zo is er een toename van:

 • het aantal fondsbeheerders dat de aanbevelingen van de Verenigde Naties rond verantwoord beleggen volgt.
 • het aantal beursgenoteerde bedrijven dat een ‘maatschappelijk verantwoord’ jaarverslag uitbrengt.
 • het beheerd vermogen van duurzame beleggingen van zowel particuliere als institutionele beleggers.

De motivatie om duurzaam te beleggen was in de begindagen eerder gelinkt aan persoonlijke overtuigingen om goed te doen voor mens en milieu. De jongste jaren is ook steeds meer duidelijk geworden dat grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen een impact hebben op beleggingen. Daarom is het voor beleggers ook nodig om de risico’s te begrijpen als ze al of niet duurzaam beleggen. Bij de keuze van een financieel instrument zijn niet enkel risico en potentieel rendement de enige criteria. Ook bepaalde duurzaamheidscriteria zijn een evidentie geworden bij de beslissing om een belegging te kopen of te verkopen. 

Wat is duurzaam beleggen nu precies?

Een vaak gebruikte term om de duurzaamheid van een onderneming te beoordelen, is ESG. Voluit staat dit voor ‘Environmental’, ‘Social’ en ‘Governance’.

 • Environmental richt zich op de betrokkenheid van bedrijven op het gebied van milieubescherming.
 • Social verwijst naar de relatie die een bedrijf heeft met werknemers, leveranciers, klanten en andere partijen waarmee het bedrijf relaties onderhoudt.
 • Governance heeft betrekking op het management van een bedrijf, het beloningsbeleid van een bedrijf en deugdelijk bestuur. 

Er bestaan verschillende strategieën om een portefeuille op te bouwen volgens ESG-criteria.

 • Eén daarvan is de uitsluiting van bedrijven die actief zijn in controversiële sectoren (wapens, tabak, steenkool).
 • Een andere is door ‘Best-in-class’-beleggingen te kiezen: ondernemingen met de beste ESG-score ten opzichte van de concurrentie in een bepaalde sector.
 • De meeste beleggingsfondsen combineren echter verschillende benaderingen. Meer weten over de verschillende strategieën om duurzaam te beleggen? 
Milieu Relatie met externe partijen Bestuurskwesties
 • Klimaatverandering en CO2-uitstoot
 • Lucht- en watervervuiling
 • Biodiversiteit
 • Ontbossing
 • Energie-efficiëntie
 • Afvalbeheer




 • Tevredenheid van klanten
 • Databeheer en privacy
 • Diversiteit
 • Relatie met de gemeenschap
 • Betrokkenheid van de werknemers
 • Mensenrechten
 • Arbeidsvoorwaarden

 • Samenstelling van de raad van bestuur
 • Omkoping en corruptie
 • Beloning van de bestuurders
 • Lobbyen
 • Link met politieke partijen
 • Regeling voor klokkenluiders


Duurzaam beleggen = duurzaam rendement?

Beleggingen met respect voor mens, milieu en maatschappij kampen met een hardnekkig vooroordeel: ze zouden ten koste gaan van financieel rendement. Dit is een misvatting.

Uit studies van de afgelopen 20 jaar blijkt dat het toepassen van ESG-criteria geen invloed heeft op de beursprestaties. De overgrote meerderheid vindt zelfs een positieve relatie tussen duurzaam beleggen en rendement. Anders gezegd: SRI-beleggingen (Socially Responsible Investing) behalen een potentieel gelijkaardig rendement én leveren tegelijk een positieve bijdrage aan het milieu en de samenleving.

ING ziet de impact van de duurzaamheidscriteria alleen aan belang toenemen. We worden dagelijks geconfronteerd met de realiteit van klimaatverandering, gezondheidsproblemen, onveiligheid, schaarste aan levensmiddelen, een toenemende bevolking, enz. Bedrijven of landen die hier rekening mee houden en een duurzaam antwoord kunnen bieden, creëren meerwaarde. Deze bedrijven kijken immers niet alleen naar de kortetermijnwinsten, maar ook naar de impact op lange termijn. Bedrijven die hier geen rekening mee houden kunnen als een (hoger) risico worden beschouwd. Het blijft echter cruciaal om een structureel en robuust selectieproces toe te passen bij de keuze van deze beleggingen, net zoals bij klassiek beleggen

Ook duurzaam beleggen?