Duurzaamheid

11 april 2018

Investeren in groene scheepvaart

De duurzaamheid van maritiem transport op zich staat buiten kijf. Schepen vervoeren grote hoeveelheden cargo op de meest efficiënte manier over grote afstanden. Tegelijk begrijpt de sector dat er ruimte is voor verbetering. Ook de scheepvaart moet inzetten op minder energieverbruik en minder uitstoot. Samen met de Europese Investeringsbank (EIB) houdt ING driehonderd miljoen euro klaar voor de financiering van groene scheepvaartprojecten.

Sinds 2016 onderzoekt de internationale denktank Maritime Industry Decarbonization Council de mogelijke pistes die tot een emissieneutrale scheepvaart moeten leiden."Schone scheepvaart is haalbaar", zegt Wilfried Lemmens, managing director van de Royal Belgian Shipowners’ Association. 

"Maar het is een traag proces." Schepen hebben een lange levensduur en varen vandaag grotendeels op zware stookolie. En daar wil de sector dringend een alternatief voor.

De verwachting is dat er in de nabije toekomst taksen komen op de CO2-uitstoot in de scheepvaart. Vanaf 2020 is het gebruik van diesel met een laag zwavelgehalte verplicht. Tegen 2050 zou de volledige uitstoot van de scheepvaart – waaronder CO2, SOx(zwaveloxiden), NOx (stikstofoxiden) en fijnstof – minstens vijftig procent lager moeten liggen dan vandaag.

De reductie van de uitstoot is een zorg die de scheepvaartsector overstijgt. Getuige daarvan het World Ports Sustainability Program, waarbij de deelnemende havenfederaties onlangs een internationaal charter ondertekenden in de haven van Antwerpen. Met hun engagement willen de duurzame havens bijdragen aan de realisatie van de zeventien doelstellingen rond duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

"Schone scheepvaart is haalbaar"

Krimpende voetafdruk

"Scheepvaart is de meest duurzame vorm van transport", stelt Dario Bocchetti, Energy Saving Manager bij Grimaldi Group. De logistieke groep heeft ruim honderd schepen in de vaart, voornamelijk van het type “roll-on/roll-off” (schepen bestemd voor het transport van rollend materieel, bijvoorbeeld opleggers). "Het vervoer van een oplegger over zee heeft een veel kleinere ecologische voetafdruk dan hetzelfde transport over de weg. Een oplegger die we van Italië naar Spanje verschepen heeft een voetafdruk die de helft kleiner is dan die van dezelfde trailer via wegtransport." In dat opzicht scoort de scheepvaart dus al goed. De reductie van de emissies zal die voetafdruk alleen maar laten krimpen.

"Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn belangrijke elementen in onze bedrijfsstrategie", vervolgt Dario Bocchetti. "Tegelijk vormt brandstof onze grootste kostenpost." Toch is een kostenbesparing niet de grootste drijfveer voor de inspanningen die het bedrijf levert om zijn verbruik en uitstoot terug te schroeven. Grimaldi heeft onder meer een traject lopen rond het gebruik van batterijen, naar het voorbeeld van de elektrische auto. Bocchetti: "Het gaat ons om de klant, onze passagiers en om onze eigen medewerkers. De zorg voor het milieu belangt iedereen aan."

"Scheepvaart is de meest duurzame vorm van transport"

Dialoog

Ook de Belgische exploitanten van schepen nemen initiatief. "Iedereen is op zoek naar manieren om het verbruik en de uitstoot van de schepen te verminderen", zegt Wilfried Lemmens. Zo vervoert CMB haar medewerkers in de haven van Antwerpen sinds kort met een passagiersschip dat op waterstof vaart. "Dat is een interessant project waar we veel uit kunnen leren. Mogelijk kunnen we waterstof in de toekomst ook bij grote schepen gebruiken." Het voorbeeld geeft aan hoe de hele sector koortsachtig op zoek is naar een alternatief voor zware stookolie.

"Het grote verschil met vroeger is dat alle stakeholders in dat verband de dialoog aangaan", zegt Wilfried Lemmens. "Dat is een essentiële voorwaarde om tot een succesvol resultaat te komen." Maar ook al zijn de reders en exploitanten van schepen op zoek naar de toepassing van nieuwe technologieën in hun vloot, eigenlijk is dat niet hun domein. "We zijn uiteindelijk niet de partijen die nieuwe motoren bouwen", zegt Dario Bocchetti.

Klant is betrokken partij

Net daarom is het zo belangrijk dat alle stakeholders samenwerken in de zoektocht naar duurzame oplossingen. "We moeten het hele plaatje bekijken", stelt Wilfried Lemmens, "van de bron van de energie tot de propeller. Ook de klant is betrokken partij. Die eist dat zijn logistieke dienstverleners duurzame oplossingen aanreiken. Maar – en daar zit een belangrijk struikelblok – diezelfde klant is niet meteen bereid om voor die duurzame oplossingen een hogere prijs te betalen." Feit blijft dat groene scheepvaart niet mogelijk is zonder extra investering.

Verlaagde drempel

Om de drempel tot de financiering van groene scheepvaart te verlagen, biedt ING in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) een fonds van driehonderd miljoen euro aan. "Het fonds richt zich op spelers uit de Europese scheepvaart die financiering zoeken om hun vloot groener te maken", zegt Peter de Jong, Director Transportation Finance Shipping bij ING. "Dankzij het fonds kunnen sponsors van groene en duurzame projecten in de maritieme transportsector genieten van gunstiger financiële voorwaarden."

De kredietfaciliteit is beschikbaar voor projecten die zich richten op de duurzame verbetering van schepen, waaronder de bouw van energie-efficiënte nieuwe schepen of de modernisering van een bestaande vloot. De overeenkomst met de EIB maakt deel uit van de bredere duurzaamheidsstrategie van ING. Die richt zich op het faciliteren en financieren van de maatschappelijke verschuiving naar duurzaamheid op ecologisch, economisch en sociaal gebied.

Meer weten?

Peter de Jong, Shipping Lending Specialist via peter.de.jong1@ing.com

Of Didier Keters, Senior Corporate Banker - Utilities, Transport & Logistics via didier.keters@ing.com